• Novinky

      • Slávnostná rozlúčka tried kvarta A a kvarta B

      • 29. 6. 2018

      • Dňa 28. júna 2018 sa uskutočnila slávnostná rozlúčka tried kvarta A a kvarta B. Na úvod pripravili „kvartania“ svojim spolužiakom pestrý program, do ktorého sa zapojili aj žiaci z ostatných ročníkov. Ukázali svoj talent v rôznych oblastiach a zasúťažili si spolu s vyučujúcimi.Na záver sa poďakovali pani zástupkyni, triednym učiteľkám, vyučujúcim a nepedagogickým zamestnancom školy.

     • Spoznávaj svet
      • Spoznávaj svet

      • 28. 6. 2018
      • Na hodine geografie nám pani učiteľka Ujčíková zadala neobyčajnú úlohu, a to založiť si vlastnú cestovnú kanceláriu. Pracovali sme v skupinách, na dvoch vyučovacích hodinách.
      • Čítať viac
      • Účelové cvičenie

      • 27. 6. 2018
      • V závere školského roka sme absolvovali účelové cvičenie. Po dni teoretickej prípravy nasledovala praktická časť. Žiaci si zmerali sily v rôznych netradičných športových disciplínach, ako napr. lavínový beh či chaplinova štafeta. Zároveň si precvičili pamäť a využili získané vedomosti v testovej časti. Užili sme si deň plný športu a zábavy.

      • Máme majsterku SR v plávaní

      • 25. 6. 2018
      • Žiačka Lillian Slušná - prima B, sa zúčastnila letných Mastrovstiev SR starších žiakov v plávaní, konaných v Košiciach v dňoch 8.-10.6.2018.

       Na 50m VS (voľný spôsob) obhájila titul Majsterky SR a na 200m Z (znak) skončila na 3. mieste.

       Blahoželáme, tešíme sa na ďalšie úspechy!

      • Celoslovenské kolo súťaže v rétorike

      • 18. 6. 2018
      • Po víťazstve v regionálnom kole súťaže Štúrov Zvolen nás v dňoch 5. a 6. júna 2018 reprezentovala v celoslovenskom kole naša terciánka NINA ŠVARCOVÁ. Vo Zvolene ju čakalo 18 spolusúťažiacich. V predvečer súťaže spolu s nimi absolvovala tvorivé dielne, ktoré viedla vysokoškolská pedagogička Mgr. Eva Pršová, PhD.

      • Čítať viac
 • Zo života školy

  V tejto časti môžete nájsť informácie o učiteľoch, predmetoch, rozvrhu, suplovaní hodín a iné.
   • Vitajte

   • Gymnázium

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Gymnázium
    • selepova@centrum.sk
    • +421 0 52 7730 551
    • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
    • 042083788
    • Mgr. Dušan Nebus
    • Mgr. Viera Selepová
    • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403