• Ako postupovať

    • 1. Oslovte výchovného poradcu v škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

     2. Vyžiadajte si od neho vyplnenú prihlášku na štúdium na strednú školu a informujte sa o ďalšom postupe.

     3. Termín uzávierky prihlášok 15. máj 2020!

     4. Zvoľte si termín prijímacích pohovorov  - presný termín sa stanoví najskôr 1 týžden od odvolania prerušenia vyučovania

     5. Predmety prijímacej skúšky:

         matematika (písomne), slovenský jazyk a literatúra (písomne).

     6. Obsah prijímacej skúšky:

         učivo ZŠ (vrátane príslušnej časti prebiehajúceho 5. ročníka) v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ZŠ.

     7. Vzorový test na prijímacie skúšky zo SJL slovensky_jazyk_a_literatura.doc

         Vzorový test na prijímacie skúšky z MAT - matematika.docx
      
      

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403