• Vedúca: Mgr. Eva Legátová

     Čas:     pondelok, 13.45-15.45 hod.

     Miesto: učebňa č. 232

     Náplň:  Cieľom krúžku je rozvoj jazykových kompetencií -  čítanie a počúvanie s porozumením, aplikácia gramatiky v textoch, používanie slovnej zásoby pri rôznych konverzačných témach,
                 V rámci konverzačných tém je to napríklad vymýšľanie príbehu k danému obrázku alebo vedenie situačného dialógu, napr. U lekára, V reštaurácii, V obchode, Na železničnej stanici, V kine, V divadle...
                 Texty určené na čítanie a počúvanie budú tiež zamerané na rôzne témy, napr. voľný čas, komunikácia, školstvo, sviatky a tradície, životné prostredie, umenie, literatúra, filmy, pamätihodnosti  na Slovensku, v Poprade a okolí, športové možnosti, bývanie  a podobne. Cieľom krúžku je nielen rozšíriť vedomosti študentov, ale aj podporovať ich v ústnom prejave a schopnosti prezentovať svoje názory na rôzne témy.     
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403