• Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

   • 23.11.2018 14:41
   • V dňoch 13. a  20. 11. 2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

    Súťaže sa zúčastnili žiaci osemročného gymnázia a 2.stupňa ZŠ. Súťažilo sa v 2 kategóriách:

    1A – príma, sekunda, 5., 6. a 7. ročník ZŠ
    1B- tercia, kvarta, 8. a 9. ročník ZŠ.

    Písomná časť sa skladala z úloh týkajúcich sa slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a čítania s porozumením. Najúspešnejší  žiaci z každej kategórie si potom zmerali sily v ústnej časti, v ktorej vymýšľali príbeh k danému obrázku a viedli situačný dialóg.

   • Celkové výsledky školského kola olympiády sú nasledovné:

    KATEGÓRIA   1A                                                                       

    1.miesto          KULICHOVÁ   Ella                        (Sekunda A)

    2.miesto          ILLENĆÍK   Juraj              (Sekunda B)

    3.miesto          ĽACH   Michal                     (Sekunda A)

     

    KATEGÓRIA 1B                                                                          

    1.miesto          LEGÁT Matúš                                 (Kvarta A)

    2.miesto          STEJSKALOVÁ  Klára                 (Tercia B)

    3.miesto          SOPKO  Peter                                  (Kvarta A)

                           

    Z osemročného gymnázia postupujú do obvodného kola   Kulichová  Ella a  Legát Matúš.

     

                            Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • selepova@centrum.sk
   • +421 0 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403