• Účelové cvičenie
   • Účelové cvičenie

   • 12.09.2022 14:26
   • Dňa 8.9.2022  žiaci osemročného gymnázia v rámci teoretickej časti účelového cvičenia navštívili Hasičskú stanicu v Poprade.
   • Vďaka veľmi ochotným príslušníkom hasičského zboru sa dozvedeli veľa zaujímavostí  týkajúcich sa rôznych zásahov (hasenie požiarov, zásahy pri dopravných nehodách alebo pri úniku nebezpečných chemických látok). Mali možnosť pozrieť si nielen hasičské autá a ich vybavenie celkom zblízka, výstroj a ťažké ochranné oblečenie, ale aj náročný tréning požiarnikov.

    Ďalšiu časť cvičenia predstavovali praktické ukážky zdravotníkov a nácvik prvej pomoci samotnými žiakmi. Svoje vedomosti si doplnili aj prednáškami o pohybe a pobyte v prírode, o civilnej ochrane a aktuálnych problémoch ľudstva a o dopravnej výchove.

    Piatok 9.9.2022 preveril turistické zdatnosti žiakov i učiteľov v rámci praktickej časti čelových cvičení, a to zdolaním turistickej trasy Starý Smokovec – Hrebienok a späť.

     

    fotogaléria:

     

     

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov