• Milujeme Slovensko
   • Milujeme Slovensko

   • 12.05.2018 18:12
   • Na hodine geografie nám pán učiteľ Kenedich  zadal neobyčajnú úlohu, a to založiť si vlastnú cestovnú kanceláriu. Pracovali sme v skupinách, na dvoch vyučovacích hodinách.
   • Cieľom zadania bolo vypracovať plán pobytu na 10 dní, pre isté skupiny ľudí, ktoré chcú spoznať najkrajšie zákutia našej krajiny. Ich pobyt na Slovensku mal spĺňať požiadavky, ktoré si vopred určili. Obohatilo nás to o nové skúsenosti a zručnosti, ktoré môžeme využiť aj v budúcnosti.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • selepova@centrum.sk
   • +421 0 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403