• Perohryz 2018
   • Perohryz 2018

   • 12.05.2018 20:19
   • Dňa 11. mája sme sa s našou redakčnou radou zúčastnili 3. ročníka súťaže pre mladých novinárov základných škôl – Perohryz. Do súťaže sme prihlásili náš školský časopis Školská Tatarka, ktorý sme pripravovali na Redakčnom krúžku.
   • Súčasťou slávnostného vyhodnotenia v Košiciach boli workshopy s porotcami a partnermi súťaže. Do súťaže sa zapojilo 35 časopisov z Prešovského a Košického kraja. Školská Tatarka sa umiestnila na krásnom 6. mieste.

    Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie číslo časopisu a spoluprácu s našimi novinármi J

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • selepova@centrum.sk
   • +421 0 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403