• Náš stromče v OC Forum

    • 14.12.2018 14:06
    • V piatok, 7. 12. 2018, naši žiaci ozdobili vianočný stromček v obchodnom dome Forum Poprad pomocou  vlastnoručne vyrobených ozdôb. Náš jedinečný stromček, ktorým sme sa zároveň zapojili do súťaže o najkrajšie vyzdobený stromček popradských škôl, nájdete na prízemí pri event zóne. Tak neváhajte a popri nakupovaní vianočných darčekov sa naň nezabudnite ísť pozrieť.

    • viac
    • Exkurzia v technickom múzeu

    • 14.12.2018 13:00
    • Výlet Tercie B, Tercie A a troch chlapcov zo základnej sa začal v utorok ráno, kedy obyčajne len prichádzame do školy. Ešte celkom nezobudení sme nasadli do autobusu, a vyrazili. Na ceste našťastie neboli žiadne zápchy a tak sme sa s dobrou náladou dostali do Košíc, kde naším cieľom bolo Slovenské technické múzeum.

    • viac
    • Súťaž v písaní eseje v anglickom jazyku

    • 14.12.2018 12:57
    • Uzávierka súťaže: 16.1.2019

     Vyhlásenie výsledkov: 15.2.2019

     Vek: 14-19 rokov

     Zaslať na:   essay@leafacademy.eu

     Témy: a) Ovplyvňuje vegánstvo a vegetariánstvo životné

                      prostredie?

                    b) Mali by rodičia dozerať na online aktivity

                       tínedžerov?

     Rozsah: 500- 1500 slov

    • viac
    • Prednáška pre sekundy

    • 07.12.2018 10:10
    • Dňa 4.12.2018 sa uskutočnila prednáška na tému - Na štarte k mužnosti. 
     Prednášky sa zúčastnili chlapci sekundy A,B a žiaci 7.ZA.  Obsahom prednášky bola anatómia tela, hormóny, fyzické zmeny tela, správne hygienické návyky a životospráva. Táto téma bola pre chlapcov z daných ročníkov zaujímavá a poučná.
    • viac
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • selepova@centrum.sk
   • +421 0 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403