• Mobilní používatelia
    • Mobilní používatelia

    • 05.09.2018 20:10
    • Milí mobilní používatelia,

     Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

     Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org

    • viac
    • Rozvrhy a suplovanie
    • Rozvrhy a suplovanie

    • 05.09.2018 20:10
    • Milí učitelia a študenti,

     môžete si skontrolovať Váš rozvrh a aktuálne suplovanie. Stačí kliknúť na odkaz v hornej časti stránky.

    • viac
    • Vznik tejto www stránky
    • Vznik tejto www stránky

    • 05.09.2018 20:10
    • Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.
    • viac
   • Kontakty

    • Gymnázium
    • selepova@centrum.sk
    • +421 0 52 7730 551
    • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
    • 042083788
    • Mgr. Dušan Nebus
    • Mgr. Viera Selepová
    • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403