• Spoznávaj svet
    • Spoznávaj svet

    • 28.06.2018 08:55
    • Na hodine geografie nám pani učiteľka Ujčíková zadala neobyčajnú úlohu, a to založiť si vlastnú cestovnú kanceláriu. Pracovali sme v skupinách, na dvoch vyučovacích hodinách.
    • viac
    • Geografická exkurzia
    • Geografická exkurzia

    • 22.05.2018 19:32
    • V dňoch 17. a 18. mája sa žiaci kvarty A , B zúčastnili geografickej exkurzie. 
    • viac
    • Perohryz 2018
    • Perohryz 2018

    • 12.05.2018 20:19
    • Dňa 11. mája sme sa s našou redakčnou radou zúčastnili 3. ročníka súťaže pre mladých novinárov základných škôl – Perohryz. Do súťaže sme prihlásili náš školský časopis Školská Tatarka, ktorý sme pripravovali na Redakčnom krúžku.
    • viac
    • Milujeme Slovensko
    • Milujeme Slovensko

    • 12.05.2018 18:12
    • Na hodine geografie nám pán učiteľ Kenedich  zadal neobyčajnú úlohu, a to založiť si vlastnú cestovnú kanceláriu. Pracovali sme v skupinách, na dvoch vyučovacích hodinách.
    • viac
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • selepova@centrum.sk
   • +421 0 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403