• Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

      Súčasťou adventu je i recitačná súťaž Šaliansky Maťko, v ktorej majú žiaci možnosť interpretovať slovenské povesti. Školského kola sa zúčastnili žiaci prímy a sekundy, ktorí sa snažili o čo najprofesionálnejší prejav v prednese povestí.

      Porota to mala naozaj ťažké, ale nakoniec rozhodla takto:

      1. miesto:  Veronika Bothová
      2. miesto:  Andrej Jankura
      3. miesto:  Lea Hadzimová

                     Dorota Neupauerová

      Blahoželáme!
      Šaliansky Maťko - Obrázok 1

    • Oznam pre rodičov - LYŽIARSKY VÝCVIK
     • Oznam pre rodičov - LYŽIARSKY VÝCVIK

      Oznamujeme rodičom, že od 10.1.2018 bude príchod žiakov z lyžiarskeho výcviku každý deň o 15.00 hod. na parkovisko pri ARÉNE POPRAD.

      Zraz žiakov - parkovisko ARÉNA POPRAD - 7.30 hod. (štvrtok, piatok, pondelok, utorok)

      Príchod žiakov - parkovisko ARÉNA POPRAD - 15.00 hod. (štvrtok, piatok, pondelok, utorok)

    • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - 3. miesto patrí nám
     • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - 3. miesto patrí nám

      Koncom októbra sa konalo v našej škole školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, do ktorej sa zapojili žiaci tercií a kvárt.
      Súťaž pozostávala z troch častí:
      • I. písomná časť –vedomostný test a práca s textom zameraná na porozumenie textu,
      • II. písomná časť - transformácia textu na iný slohový útvar,
      • III. ústna časť -  krátky ústny prejav.
      Žiaci si mohli preveriť svoje vedomosti, čitateľské zručnosti, kreativitu a rečnícke schopnosti.

      Právo reprezentovať našu školu si vybojovala Terézia Hrebeňárová z tercie B, ktorá sa na okresnom kole umiestnila na veľmi peknom 3.mieste. Ukázala svoje vedomostné znalosti z gramatiky a literatúry v teste, nesklamala v transformácii textu a ,samozrejme, predviedla svoje kvality v ústnej časti, v rétorike.

      Srdečne blahoželáme!

    • Anjel Vianoc
     • Anjel Vianoc

      Predvianočná nálada na našej škole vrcholí aj na hodinách výtvarnej výchovy. Žiaci prímy A a prímy B sa opäť zúčastnili výtvarnej súťaže Anjel Vianoc.

      Tohto roku bolo anjelov neúrekom. Za svojho Anjelika pre deti získali žiačky Zuzana Gerberyová a Nina Lichvárová z prímy A čestné uznanie.

      Srdečne blahoželáme!

    • Náš stromček v OC Forum
     • Náš stromček v OC Forum

      V piatok, 7. 12. 2018, naši žiaci ozdobili vianočný stromček v obchodnom dome Forum Poprad pomocou  vlastnoručne vyrobených ozdôb. Náš jedinečný stromček, ktorým sme sa zároveň zapojili do súťaže o najkrajšie vyzdobený stromček popradských škôl, nájdete na prízemí pri event zóne. Tak neváhajte a popri nakupovaní vianočných darčekov sa naň nezabudnite ísť pozrieť.

    • Exkurzia v technickom múzeu
     • Exkurzia v technickom múzeu

      Výlet Tercie B, Tercie A a troch chlapcov zo základnej sa začal v utorok ráno, kedy obyčajne len prichádzame do školy. Ešte celkom nezobudení sme nasadli do autobusu, a vyrazili. Na ceste našťastie neboli žiadne zápchy a tak sme sa s dobrou náladou dostali do Košíc, kde naším cieľom bolo Slovenské technické múzeum.

    • Súťaž v písaní eseje v anglickom jazyku
     • Súťaž v písaní eseje v anglickom jazyku

      Uzávierka súťaže: 16.1.2019

      Vyhlásenie výsledkov: 15.2.2019

      Vek: 14-19 rokov

      Zaslať na:   essay@leafacademy.eu

      Témy: a) Ovplyvňuje vegánstvo a vegetariánstvo životné

                       prostredie?

                     b) Mali by rodičia dozerať na online aktivity

                        tínedžerov?

      Rozsah: 500- 1500 slov

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

      Oznamujeme stravníkom, že možnosť odhlásiť zo stravy je len do 13. decembra 2018 do 14.00 hod. z dôvodu vynulovnia skutočných a normovaných nákladov na potraviny. V prípade potreby je možnosť prevziať si obed do obedára v čase od 11.30 do 13.30 hod. 

      Od 17. - 21. decembra 2018 nie je možnosť výberu z 2 jedál. 

      Ďakujeme za pochopenie. 

    • Prednáška pre sekundy
     • Prednáška pre sekundy

      Dňa 4.12.2018 sa uskutočnila prednáška na tému - Na štarte k mužnosti. 
      Prednášky sa zúčastnili chlapci sekundy A,B a žiaci 7.ZA.  Obsahom prednášky bola anatómia tela, hormóny, fyzické zmeny tela, správne hygienické návyky a životospráva. Táto téma bola pre chlapcov z daných ročníkov zaujímavá a poučná.
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

      V dňoch 15. a 20. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A a 1B.
      Z kategórie 1A postupujú do okresného kola:
      1. Sebastián Husár (Sekunda B)
      2. Adam Hutník (Sekunda A)
      Z kategórie 1B postupujú do okresného kola:
      1. Sebastián Buch (Kvarta B)
      2. Romana Purtzová (Kvarta B)
      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.
     • Biologická exkurzia kvárt

      Dňa 14.11.2018 sa žiaci kvarty A,B zúčastnili exkurzie do Múzea jaskyniarstva a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši. Absolvovali prednášku na tému: Cesta do minulosti - paleontológia, kde mohli poznávať vznik skamenelín, zaradenie organizmov do jednotlivých geologických období. Pozreli si aj zbierky minerálov a hornín ako základných stavebných kameňov Zeme a rozšírili si vedomosti z oblasti paleontológie.

    • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      V dňoch 13. a  20. 11. 2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci osemročného gymnázia a 2.stupňa ZŠ. Súťažilo sa v 2 kategóriách:

      1A – príma, sekunda, 5., 6. a 7. ročník ZŠ
      1B- tercia, kvarta, 8. a 9. ročník ZŠ.

      Písomná časť sa skladala z úloh týkajúcich sa slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a čítania s porozumením. Najúspešnejší  žiaci z každej kategórie si potom zmerali sily v ústnej časti, v ktorej vymýšľali príbeh k danému obrázku a viedli situačný dialóg.

    • Tekvicový deň
     • Tekvicový deň

      V našej škole veľmi aktívne pôsobí školský parlament. Zástupcovia školského parlamentu pod vedením predsedníčky Terézie Hrebeňárovej navrhli a usporiadali jesennú akciu s názvom TEKVICOVÝ DEŇ.

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

      Oznamujeme stravníkom v školskej jedálni, že od 5.11.2018 z personálnych dôvodov nebude možný výber z 2 jedál. Ďakujeme za pochopenie. 

    • Expedícia FENOMÉNY SVETA na našej škole
     • Expedícia FENOMÉNY SVETA na našej škole

      Vzdelávací projekt EXPEDÍCIA FENOMÉNY SVETA prináša aj do našej školy množstvo zážitkov, objavovanie a dobrodružstvo. Využite možnosť do 31.10.2018 zdarma vyskúšať prístup do sveta VODY, SLNKA, VZDUCHU, KULTÚRY, či KOMUNIKÁCIE. Získate tak prístup k videám BBC a množstvu vzdelávacích materiálov. Potrebné je vyplniť registráciu (ako žiak, rodič, učiteľ) na www.fenomenysveta.sk

      A ešte je tu skvelá možnosť zapojiť sa do súťaže, kde okrem iného môžete získať hlavnú cenu - expedícia do Nórska s youtuberom Bačom. Viac na stránke. 

    • Jesenný zber papiera
     • Jesenný zber papiera

      V termíne od 8. októbra do 12. októbra 2018 sa v našej škole uskutoční zber starého papiera (aj kartónu). V čase od 7:20 do 7:45 a 13:30 do 14:30 môžete odovzdať zviazaný (nie v taške) a nad 50 kg aj odvážený papier (kartón extra) zodpovedným vyučujúcím na prízemí pri vchode od tenisových kurtov, kde bude pristavený aj kontajner zberných surovín. 

      Papier je možné a hlavne pri väčšom množstve vhodné odviezť aj priamo do zberných surovín a potvrdenie s finančným obnosom odovzdať triednym učiteľom. Na potvrdenie je nutné nahlásiť vaše meno a nie názov školy. 

      Ďakujeme, že aj týmto spôsobom podporujete našu školu. 

    • Stroj na jednotky v novom školskom roku
     • Stroj na jednotky v novom školskom roku

      Milí rodičia, žiaci. Aj v tomto školskom roku máte možnosť využívať portál STROJ NA JEDNOTKY pri domácej príprave, či opakovaní učiva prostredníctvom internetu. Zmena nastala v tom, že už rodič môže sám vyplniť registráciu a následne uhradiť poplatok pre získanie ročného alebo viacročného prístupu. Viac informácii nájdete na stránke: www.strojnajednotky.sk

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • selepova@centrum.sk
   • +421 0 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403