• Jesenný zber papiera
     • Jesenný zber papiera

      V termíne od 8. októbra do 12. októbra 2018 sa v našej škole uskutoční zber starého papiera (aj kartónu). V čase od 7:20 do 7:45 a 13:30 do 14:30 môžete odovzdať zviazaný (nie v taške) a nad 50 kg aj odvážený papier (kartón extra) zodpovedným vyučujúcím na prízemí pri vchode od tenisových kurtov, kde bude pristavený aj kontajner zberných surovín. 

      Papier je možné a hlavne pri väčšom množstve vhodné odviezť aj priamo do zberných surovín a potvrdenie s finančným obnosom odovzdať triednym učiteľom. Na potvrdenie je nutné nahlásiť vaše meno a nie názov školy. 

      Ďakujeme, že aj týmto spôsobom podporujete našu školu. 

    • Stroj na jednotky v novom školskom roku
     • Stroj na jednotky v novom školskom roku

      Milí rodičia, žiaci. Aj v tomto školskom roku máte možnosť využívať portál STROJ NA JEDNOTKY pri domácej príprave, či opakovaní učiva prostredníctvom internetu. Zmena nastala v tom, že už rodič môže sám vyplniť registráciu a následne uhradiť poplatok pre získanie ročného alebo viacročného prístupu. Viac informácii nájdete na stránke: www.strojnajednotky.sk

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • selepova@centrum.sk
   • +421 0 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403