• Vedúci: Mgr. Eva Legátová

    • Termín: utorok 14.00 - 15.00
                   piatok 14.00 - 15.00

     Miesto: učebňa č. 232 (učebňa anglického jazyka)

     Cieľom krúžku je rozvíjať 4 kompetencie v anglickom jazyku; hlavne čítanie a počúvanie s porozumením, správne používanie gramatických javov pri rozprávaní a prehlbovanie slovnej zásoby týkajúcej sa rôznych komverzačných tém. Slovnú zásobu potom žiaci aplikujú v situačných dialógoch, pri opise obrázkov a vymýšľaní príbehov. 

     Krúžok zároveň pomáha žiakom v príprave na olympiádu v ANJ.

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • selepova@centrum.sk
   • +421 0 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403