• Olympiáda mesta Poprad

    • 05.09.2018 20:01
    • Družstvo chlapcov: Adamkovič Juraj, Blaško Daniel, Fábry Branislav, Fábry Dominik, Janček Richard, Leško Martin, Mudrák Alex

     Družstvo dievčat: Grillingová Sophia, Husáková Petra, Nahalková Veronika, Králiková Jana, Krejčíová Katarína, Lihajová Sofia, Tomčejová Rebeka

     Najúspešnejší plavci:

     Janček Richard, 3x zlatá medaila/ 50 m znak, 50 m voľný spôsob, 4x50 voľný spôsob

     Mudrák Alex, 1x zlatá, 2x strieborná medaila / 50 m voľný spôsob, 50 m prsia, 4x50 voľný spôsob

     Fábry Branislav, 2x zlatá, 1x strieborná medaila / 4x50 voľný spôsob, 50 m znak, 50 m voľný spôsob

     Leško Martin, 1x strieborná medaila/ 50 m znak

     Fábry Dominik, 1x zlatá, 1x bronzová medaila / 4x50 voľný spôsob, 50 m motýlik

     Husáková Petra, 1x zlatá, 2x bronzová medaila/ 4x50 voľný spôsob, 50 m voľný spôsob, 50 m prsia

     Krejčíová Katarína, 1x strieborná, 1x bronzová medaila/ 4x50 voľný spôsob, 50 m voľný spôsob

     Lihajová Sofia, 1x zlatá, 1x bronzová medaila/ 4x50 voľný spôsob, 50 m znak

     Králiková Jana, 1x strieborná medaila/ 4x50 voľný spôsob

     Žiaci našej školy získali najviac medailí. Blahoželáme.

    • viac
    • Cezpoľný beh

    • 05.09.2018 20:00
    • Okresné kolo 4.10.2017, ZŠ s MŠ Dolný Smokovec

     Družstvo chlapcov, Slivka Oliver, Brejčák Pavol, Janček Martin, sa umiestnilo na 2. mieste.

     Družstvo dievčat, Koleková Lenka, Davidová Timea, Jendrušáková Kristína, sa umiestnilo na 3. mieste.

     Všetkým účastníkom blahoželáme.

    • viac
    • Návšteva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

    • 05.09.2018 19:57
    • Dňa 23. novembra 2017 sa žiaci tried Kvarta A a Kvarta B zúčastnili exkurzie

     do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

     Žiaci si tu mohli prehliadnuť viacero expozícií:

     Kras a jaskyne Slovenska

     Chránená príroda Slovenska – Človek, hory, NATURA 2000

     Chránená príroda Slovenska – Zem miesto pre život

     Jednotlivé expozície sú nepochybne veľmi bohaté na vystavované exponáty.

     Zamestnankyne múzea, ktoré žiakov jednotlivými expozíciami sprevádzali, poskytli žiakom mnoho zaujímavých informácií, ktoré sa týkali okrem iného aj ochrany prírody. Múzeum vyvoláva v návštevníkovi pocit potreby chrániť život na našej planéte. Návšteva múzea priviedla žiakov k tomu, aby sa zamysleli nad ochranou prírody a prírodných zdrojov na našej planéte.

    • viac
    • Bedminton - okresné kolo

    • 05.09.2018 19:54
    • Dňa 23.11.2017 sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok . Naša škola obsadila krásne miesta. Chlapci Buch Sebastian a Lichý Alexander skončili na 2.mieste a dievčatá v zastúpení Králikova Ema a Králikova Jana  obsadili  3. miesto. Srdečne blahoželáme!
    • viac
    • Chemická show

    • 05.09.2018 19:48
    • Dňa 05.12.2017 v priestoroch malej telocvični prebehla chemická show, ktorá bola zameraná na kúzla a triky. Každé kúzlo bolo odhalené a vysvetlené, žiaci sa tak dozvedeli aj o využití použitých látok v bežnom živote. Chemici žiakom predviedli kúzlo s polymérmi, výrobu mydla a skákajúcej lopty, čarovný roztok, záhadnú krvavú ruku, farebné polymérové guličky či dračí dych. Žiaci mohli vidieť, že s chémiou sa nestretávajú len na vyučovacích hodinách v škole, ale aj v bežnom živote.
    • viac
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403