• ​​​​​​Volebný poriadok pre voľby do Rady školy pri Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad v školskom roku 2020/2021
     KLIKNUTÍM TU:

     Vo voľbách do Rady školy pri Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad boli v mesiaci marec 2021 zvolení:

     Za rodičov

     Mgr. Radovan Ilavský, MBA

     Ing. Zuzana Kulichová

     Ing. Pavol Pintek

     Za pedagogických zamestnancov

     Mgr. Adrián Šmondrk

     Mgr. Petra Vojčíková

     Za nepedagogických zamestnancov

     Ing. Eva Földešová

     Za žiakov

     Lucia Vlčeková

     Za zriaďovateľa Regionálny úrad školskej správy v Prešove boli menovaní:

     Ing. Jarmila Hrabčáková

     Mgr. MIloš Jakubík

     Ing. Tatiana Lörincová

     Mgr. Tomáš Kolárik

     ŠTATÚT RADY ŠKOLY - KLIKNUTÍM TU: 

     PLÁN ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY - KLIKNUTÍM TU: