• Prijímacie skúšky

  Výsledky prijímacej skúšky po 1., 2. a náhradnom termíne

  Zverejnili sme výsledky prijímacej skúšky po 1., 2. a náhradnom  termíne

  Zoznam žiakov, ktorí vykonali prijímaciu skúšku neúspešne alebo sa prijímacej skúšku nezúčastnili

  Zoznam žiakov, ktorí vykonali prijímaciu skúšku úspešne - 1. a 2. termín

  POTVRDENIE O NASTÚPENÍ / NENASTÚPENÍ NA ŠTÚDIUM

  Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium

   

 •   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Všetky informácie týkajúce sa dištančného vzdelávania, prevádzky školy a usmernenia v súvislosti s COVID 19 nájdete kliknutím TU...

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Od 3. mája 2021 sa obnovuje školské vyučovanie
  v prezenčnej forme v triedach  príma - kvarta
  .

  Žiaci sa budú vzdelávať podľa zverejneného rozvrhu. (návod pre zobrazenie rozvrhu - klinite tu)

  Deti sú automaticky prihlásené na stravu. Stravu je potrebné uhradiť. Ak sa dieťa nebude stravovať v školskej jedálni,  je potrebné ho odhlásiť najneskôr do pondelka 3.5.2021 mailom na kunova.e@ssdtpp.sk alebo telefonicky 052/774 26 27.

  Zároveň upozorňujeme, že žiak môže vstúpiť do budovy školy až po odovzdaní čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti (dostupné kliknutím tu:)Odporúčame elektronické podanie cez EDUPAGE.

  Viac informácií, aj tlačivo nájdete na webovej stránke školy.

  Podmienka testovania žiaka a 1 zákonného zástupcu bola zrušená.
  V prípade zmien Vás budeme včas informovať.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vyhlásenie rodiča pri prvom nástupe
  alebo pri prerušení dochádzky
  na viac ako 3 dni

  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8).

  Vzhľadom na to, že okres Poprad je od 10. mája ružovým okresom, nie je potrebný už test žiaka ani zákonného zástupcu (rodiča). Vyhlásenie nie je potrebné podávať každých 7 dní. 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ďakujeme za pochopenie.

   


   

 • Vážení rodičia a priatelia školy. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávvací proces na škole darovaním 2% dane z príjmu.

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Spojenej škole, D. Tatarku, Poprad
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: D. Tatarku 4666/7 4666/7, 058 01 Poprad
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42228310
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Spojenej škole, D. Tatarku, Poprad
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: D. Tatarku 4666/7 4666/7, 058 01 Poprad
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42228310
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Spojenej škole, D. Tatarku, Poprad
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: D. Tatarku 4666/7 4666/7, 058 01 Poprad
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42228310
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Teraz akciová cena:

  • Nový preukaz ISIC/EURO 26 09/2021

   len za 12,- € - akcia predĺžená do 31.3.2021

  • Ako predĺžiť platnosť ISIC?

  • Platnosť Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 sa predlžuje v dvoch krokoch:

   1. Nalepením známky ISIC 09/2021, ktorú si všetci žiaci môžu objednať v škole od 1.6.2020. Známku ISIC 09/2021 si žiak/jeho rodič môže objednať aj cez internet na stránke www.objednajpreukaz.sk (známka príde žiakovi domov, platí sa poštovné)..
   2. Poslaním SMS (3€) a priložením preukazu k školskému alebo verejnému terminálu. VIAC KLIKNUTÍM TU:

   Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 môže získať žiak denného štúdia na základnej alebo strednej škole. Je to medzinárodný preukaz, ktorý vám poskytuje viac ako stotisíc zliav po celom svete. Viac info na: www.isic.sk

   Máš ISIC? Nezabudni si predĺžiť platnosť zľavy na dopravu. 

   Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

   1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu  (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
   1. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
   2. Po prijatí potvrdzujúcej SMS  prilož kartu k terminálu na svojej škole alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na  dopravu na čipe preukazu.

   Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 7:00-15:00), email: preukazstudenta@transdata.sk.”

   Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk. Ďalšie informácie KLIKNUTÍM TU - PLAGÁT

   • Kontakty

    • Gymnázium
    • skola@ssdtpp.sk
    • selepova.v@ssdtpp.sk
    • +421 52 7730 551
    • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
    • 042083788
    • 2022668340
    • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
    • Mgr. Viera Selepová
    • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403