• Dnes je
  Nedeľa 16. 12. 2018
  • november 2018
    • 17
    • Sob
    • Deň boja za slobodu a demokraciu
    • 17. 11.
    • Sviatok
    • 20
    • Uto
    • Olympiáda v ANJ ústná časť - školské kolo
    • 20. 11.
    • Iná udalosť
    • 21
    • Str
    • Olympiáda v NEJ ústná časť - školské kolo
    • 21. 11.
    • Iná udalosť
    • 22
    • Štv
    • 22. 11.
    • Rodičovské združenie
    • 22
    • Štv
    • Klasifikačná porada za 1.štvrťrok
    • 22. 11.
    • Iná udalosť
    • 22
    • Štv
    • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
    • 22. 11. 2018
    • Novinky
    • 23
    • Pia
    • Náboj JUNIOR - súťaž MAT a FYZ
    • 23. 11.
    • Iná udalosť
    • 26
    • Pon
    • Výchovný koncert
    • 26. 11.
    • Kultúrne podujatie
    • 28
    • Str
    • Deň otvorených dverí
    • 28. 11.
    • Iná udalosť
    • 28
    • Str
    • Naša škola otvorila dvere verejnosti. Predstavili sa „reálky“ i „bilingválky“
    • 28. 11. 2018
    • Novinky
    • 28
    • Str
    • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo
    • 28. 11. 2018
    • Novinky
    • 28
    • Str
    • Biologická exkurzia kvárt
    • 28. 11. 2018
    • Novinky
  • december 2018
    • 06
    • Štv
    • Mikuláš v škole
    • 6. 12.
    • Iná udalosť
    • 07
    • Pia
    • Prednáška pre sekundy
    • 7. 12. 2018
    • Novinky
    • 13
    • Štv
    • Pytagoriáda P6,P7,P8
    • 13. 12.
    • Iná udalosť
    • 13
    • Štv
    • Šaliansky Maťko
    • 13. 12.
    • Iná udalosť
    • 14
    • Pia
    • Náš stromče v OC Forum
    • 14. 12. 2018
    • Novinky
    • 14
    • Pia
    • Exkurzia v technickom múzeu
    • 14. 12. 2018
    • Novinky
    • 14
    • Pia
    • Súťaž v písaní eseje v anglickom jazyku
    • 14. 12. 2018
    • Novinky
    • 21
    • Pia
    • Cechovačka
    • 21. 12.
    • Iná udalosť
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • selepova@centrum.sk
   • +421 0 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403