• Okresné kolo matematickej olympiády s náskokom vyhrala Peťa
     • Okresné kolo matematickej olympiády s náskokom vyhrala Peťa

      Matematická olympiáda patrí k najťažším matematickým súťažiam.
      Každý ročník má svoju kategóriu, kvarťania patria do kategórie Z9.
      V okresnom kole s náskokom zvíťazila naša Petra Kvaková z kvarty B, kde z 24 možných bodov získala 22 bodov, začo je právom patrí 1. miesto.
      Musíme spomenúť aj ďalších úspešných riešiteľov kategórie Z9:
      Boris Pitoňák - kvarta B - 6. miesto
      Marek Gradzilla - kvarta B - 8. miesto.

      Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole :)
    • Cechovačka
     • Cechovačka

      V posledný deň pred vianočnými prázdninami sa konala cechovačka našich nových žiakov z tried PrímaA a PrímaB. Cechovačku pre nich pripravili žiaci kvárt, ktorí to zvládli naozaj perfektne a primania si môžu povedať, že sú právoplatnými kolegami ostatných spolužiakov...
    • Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

      V tradícii vianočnej besiedky pred odchodom na vianočné prázdniny sme pokračovali aj tohto roku. A tak v posledný deň vyučovania pred prázdninymi si žiaci každej triedy pripravili program pre ostaných žiakov a vzájomne si ho odprezentovali. Kreativita a hlavne talent našich žiakov nás opätovne milo prekvapili a tak sme prežili jedno krásne predpoludnie medzi talentovanými žiakmi...
    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

      Súčasťou adventu je i recitačná súťaž Šaliansky Maťko, v ktorej majú žiaci možnosť interpretovať slovenské povesti. Školského kola sa zúčastnili žiaci prímy a sekundy, ktorí sa snažili o čo najprofesionálnejší prejav v prednese povestí.

    • Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

      Dňa 11.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Po vyriešení 15 úloh sa žiaci umiestnili v poradí uvedenom v tabuľkách nižšie (uvádzame len úspešných riešiteľov). Z každej kategórie postupujú do okresného kola prví dvaja z tabuľky. Postupujúcim gratulujeme a pevne veríme, že budú úspešní aj na okresnom kole...
    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

      Odhlasoviť sa zo stravy je možné do 12. decembra 2019 do 14.00 hod. V nevyhnutných prípadoch do 13. decembra 2019 do 8.00 hod.  z dôvodu vynulovania normovaných a skutočných nákladov na potraviny. V prípade neodhlásenia, je možnosť prevziať obed v obedári. 

      Každý stravník musí mať zaplatenú stravu na december 2019 a tiež na január 2020. Zároveň žiadame urýchlene zaplatiť réžijné poplatky vo výške 16,- € v prípade, že ste ešte tak neurobili. V novom roku sa začína variť od 8. januára 2020 bez možnosti výberu druhého jedla.

    • Kvarty na predstavení bábkového divadla
     • Kvarty na predstavení bábkového divadla

      V utorok, 3. decembra 2019, sa žiaci oboch kvárt zúčastnili predstavenia bábkového divadla pod názvom „Gaspar im Hauerland“.  Hauerland – oblasť Kremnických vrchov – je opradená legendami, rozprávkami a povesťami, ktoré sa tradujú medzi obyvateľmi nemeckého pôvodu.
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

      Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v kategóriách 1A a 1B. V písomnej časti si žiaci porovnali svoje jazykové zručnosti v počúvaní a čítaní s porozumením a v gramatike...
    • Školské kolo  Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      V dňoch 21. a  26. 11. 2019 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci osemročného gymnázia a 2.stupňa ZŠ. Súťažilo sa v 2 kategóriách:

      1A – príma, sekunda, 5., 6. a 7. ročník ZŠ a 1B- tercia, kvarta, 8. a 9. ročník ZŠ.

    • OZNAM o konaní rodičovského združenia
     • OZNAM o konaní rodičovského združenia

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na triedne rodičovské združenia, ktoré sa budú konať dňa 21.11.2019 (štvrtok) v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

      Začiatok triednych schôdzi je o 16.30 hod.

      Triedy Kvarta A a Kvarta B začnú svoje triedne schôdze o 16:30 hod. spoločne v jedálni, kde od vedenia školy dostanú spoločne dôležité informácie o štúdiu na bilingválnom gymnáziu.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

       

    • Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
     • Svet okolo nás - Irán - zahalená krása

      Dňa 7.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili jedinečného vzdelávacieho projektu v kine Tatran. Projekt pozostával z projekcie a následnej diskusie. Bolo to veľmi zaujímavé a pútavé a čo nesmieme opomenúť, hlavne poučné. Tak pevne veríme, že si naši žiaci vzali z tohto projektu dostatok dôležitých informácii.
    • Kôš (Košická šifrovačka) - lineárna šifrovacia hra
     • Kôš (Košická šifrovačka) - lineárna šifrovacia hra

      Kôš (Košická šifrovačka) je lineárna šifrovacia hra v Košiciach. Uskutočnila sa 26. októbra 2019 od 9:00 do 17:00 v uliciach mesta Košíc a bol to 1.ročník tejto súťaže. Hra bola určená pre najviac päťčlenné tímy a bola rozdelená na dve kategórie – pre začiatočníkov a pre pokročilých, ktoré sa líšili náročnosťou šifier, nie trasou. 
    • Cezpoľný beh (okresné kolo)
     • Cezpoľný beh (okresné kolo)

      Dňa 26.9.2019 sa v Dolnom Smokovci konalo okresné kolo v cezpoľnom behu, kde sme sa účastnili v kategórii žiaci a žiačky osemročného gymnázia. Pod vedením p.uč. Z.Brndiarovej sa žiaci poctivo pripravovali a výsledkom ich svedomitej prípravy bolo aj umiestnenie.
    • Športová olympiáda mesta Poprad v plávaní
     • Športová olympiáda mesta Poprad v plávaní

      Dňa 4.10.2019 sa konala Športová olympiáda mesta Poprad v plávaní, kde mala naša škola početné zastúpenie. Vďaka početnému počtu zapojených sme mali aj značné pódiové umiestnenia. Všetkých žiakom ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme k umiestneniam na pódiu...
    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

      Každý stravník školskej jedálni je povinný uhradiť príspevok paušálneho poplatku - režijných nákladov do 20. novembra 2019 vo výške 16,- € prevodným príkazom (nie ako súčasť stravného) na číslo účtu 7000332517/8180 - IBAN: SK02 8180 0000 0070 0033 2517. V správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno a triedu stravníka. Viac KLIKNUTÍM TU:

    • Jesenný zber papiera
     • Jesenný zber papiera

      V termíne od  21.10. - 25.10.2019 sa uskutoční na našej škole jesenný zber papiera. Poprosíme žiakov a rodičov o zapojenie sa do zberu. Ďakujeme.
    • Divadelné predstavenie
     • Divadelné predstavenie

      Dňa 16. októbra 2019, mali žiaci tercií a kvárt to šťastie, že mohli ísť do Domu kultúry v našom krásnom meste. Po úvodnom dlhšom usadzovaní sa sme konečne mali možnosť vidieť jedinečné divadelné predstavenie, Sherlock Holmes: Záhada rodu Baskervillovcov.
    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

      Od 1. novembra 2019 prechádza naša školská jedáleň na čipový systém prihlasovania a odhlasovania zo stravy. Každý stravník musí mať stravu uhradenú mesiac dopredu do 15 – 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. Každý stravník obdrží prvýkrát bezplatne čip. Zároveň mu budú podané informácie o práci s terminálom. Voľba bezmäsitého jedla (2. jedlo z jedálneho lístka)  a odhlasovanie zo stravy bude možné cez terminál. Odhlásiť zo stravy sa bude dať aj naďalej cez e-mail alebo telefonicky.

      Ďakujeme za pochopenie. 

    • LITERÁRNA EXKURZIA
     • LITERÁRNA EXKURZIA

      „ Naša hodina slovenčiny v teréne!“  (25. 09.2019)

      Spolu s pani učiteľkami slovenčiny a triednymi pani učiteľkami sme  my, žiaci tercie A a tercie B, navštívili  ako prvé lýceum v Kežmarku, kde v minulosti študovalo veľa známych osobností, napr. P. O. Hviezdoslav, S. Chalupka ... Mali sme možnosť nielen vidieť vzácne staré knihy, rukopisy, ale vďaka skvelej pani sprievodkyni sme spoznali ich zaujímavú históriu.

    • Účelové cvičenie - jesenná časť
     • Účelové cvičenie - jesenná časť

      Účelové cvičenie 5.,6. 9. 2019

      Miesto: Hasičská stanica, Jazdecký areál v Kvetnici, Zámčisko Poprad

      Cieľ: precvičiť vedomosti a praktické návyky žiakov, viesť žiakov k ochrane prírody a podnietiť ich športové a turistické aktivity.

     • Časový rozvrh hodín -pozor zmena!

      hodina          čas

      1.VH -        7.50 - 8.35

      2.VH -        8.45 - 9.30

      3.VH -        9.50 - 10.35

      4.VH -        10.45 - 11.30

      5.VH -        11.40 - 12.25

      obed -        12.25 - 12.55

      6.VH -        12.55 - 13.40

    • ISIC preukaz pre prvákov a nových žiadateľov
     • ISIC preukaz pre prvákov a nových žiadateľov

      Milí prváci a študenti našej školy. Už teraz si môžete objednať ISIC preukaz na nový školský rok 2019/2020. Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe. Zároveň máte k dispozícii žiadosť o vydanie preukazu. Upozorňujeme, že od 1.9.2019 už nebude možnosť objednať si čipový ISIC preukaz využiteľný v doprave.  Takže, ak máte záujem o takýto typ preukazu, konať treba najneskôr do 27.8.2019.

      POKYNY K OBJEDNÁVANIU

      ŽIADOSŤ O NOVÝ ISIC

     • Jazykovo-poznávací pobyt vo Viedni - tercia B

      Žiaci triedy tercia B sa v dňoch 7. - 9. júna 2019 zúčastnili jazykovo-poznávacieho pobytu v hlavnom meste Rakúska, vo Viedni. Na tento pobyt sa veľmi tešili a usilovne pripravovali.

      Za nádherného letného počasia spoznávali kultúrne pamätihodnosti tohto krásneho mesta, ktorého historické centrum je zapísané v svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO.

      Na nákupy sa vybrali do najväčšieho obchodného centra v Rakúsku.

      Aj v sobotu ich vylákalo slniečko von a navštívili bývalú letnú rezidenciu Habsburgovcov, zámok Schönbrunn s jeho prekrásnymi zámockými záhradami a najstaršou zoologickou záhradou sveta. V podvečerných hodinách sa vybrali do zábavného parku Prater, kde navštívili Múzeum voskových figurín Madame Tussauds. Po fotení sa s celebritami sa povozili na obrom kolese Riesenrad. Unavení, ale plní nezabudnuteľných zážitkov, sa vrátili v nedeľu v popoludňajších hodinách domov.

    • Oznam pre stravníkov školy
     • Oznam pre stravníkov školy

      V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní dochádza s účinnosťou od 1.9.2019 k zmene výšky finančného príspevku za jedno jedlo podľa vekových kategórií:

      ZŠ - 1. stupeň               1. pásmo          obed          1,08 €       21,60 € mesačne

      ZŠ - 2. stupeň               1. pásmo          obed          1,16 €       23,20 € mesačne

      8-ročné gymnázium      1. pásmo          obed          1,16 €       23,20 € mesačne

      SŠ - bilingválna sekcia 1. pásmo           obed          1,26 €       25,20 € mesačne

      Zamestnanci                                                             1,26 €       17,40 € mesačne

      Cudzí stravníci                                                          2,80 €       56,00 € mesačne

      Stravné sa platí mesiac dopredu.

      Stravné na september sa uhrádza do 15. augusta.

      Zápisný lístok na stravovanie a stravné lístky na september 2019 sa budú vydávať od 26. - 30. augusta 2019.

      Bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke školy v mesiaci august 2019. 

    • Jarný zber papiera
     • Jarný zber papiera

      V termíne od 27.5.2019 do 31.5.2019 sa v našej škole uskutoční zber starého papiera (aj kartónu). V čase od 7:20 do 7:45 a od 13:30 do 14.30 hod. môžete odovzdať zviazaný (nie v taške) a nad 50 kg odvážený papier zodpovedným vyučujúcim na prízemí pri vchode od tenisových kurtov, kde bude pristavený aj kontajner zberných surovín. 

      Papier je možné (pri väčšom množstve vhodné) odviezť aj priamo do zberných surovín a potvrdenie s finančným obnosom odovzdať triednym učiteľom. Na potvrdenie je nutné nahlásiť vaše meno a nie názov školy. 

      Ďakujeme, že aj týmto spôsobom podporujete našu školu. 

     • Sebastián Husár - 1.miesto v umeleckom prednese v nemeckom jazyku

      Dňa 15.5.2019 sa v Centre voľného času v Poprade uskutočnila súťaž v umeleckom  prednese  poézie a prózy v nemeckom jazyku pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií okresu Poprad Dni Friedricha Láma.
      Žiak sekundy B Sebastián Husár obsadil 1. miesto vo svojej kategórií. K víťazstvu mu srdečne blahoželáme.
      Sebastiána svoje kvality v nemeckom jazyku potvrdil už aj víťazstvom  na  Olympiáde v nemeckom jazyku na škole, v okrese Poprad a krásnym 2. miestom v krajskom kole, kde ho od 1. miesta delil len veľmi malý bodový rozdiel.
      Z jeho úspechov sa tešíme a veríme, že svoje úspechy zopakuje aj nasledujúci rok.
     • ZÁPIS PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

      Zápis prijatých uchádzačov na štúdium v našej škole sa uskutoční 28. mája 2019 od 10. 00 do 12.00 hod. v riaditeľni školy/hlavná budova – D. Tatarku 4666/7, Poprad/. Záujem o štúdium  zákonný zástupca žiaka písomne potvrdzuje zápisom na štúdium na strednej škole /potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu + zápisný lístok, ktorý vydá ZŠ/.

      Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné(§68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.)

     • Máte doma piataka?

      ... a rozmýšľate o prestupe na 8- ročné gymnázium?

      V sekcii O NÁS (hore) nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako postupovať, termíny podania prihlášok, termíny konania prijímacích pohovorov, kritéria prijatia, vzorové testy...

     • Geografická olympiáda - krajské kolo

      Naši žiaci sa "nestratili" a úspešne rezprezentovali samých seba i našu školu na krajskom kole geografickej olympiády.
      Martin Dudjak získal vo svojej kategórii pomyselnú striebornú medailu a Filip Špes sa vo svojej katégorii umiestnil v prvej desiatke súťažiacich žiakov.
       
      Obom blahoželáme.
     • Fyzikálna olympiáda

      Tento rok sa konal jubilejný 60. ročník fyzikálnej olympiády, na ktorom naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky s doslova minimálnymi bodovými rozdielmi.

      Na okresnom kole v kategórii F obsadil Marek Gradzilla z tercie B   2. miesto.

      Na krajskom kole  nás v kategórii E reprezentovali Matúš Legátkvarty A a Pavol Brejčákkvarty B.

      Z 33 zúčastnených súťažiacich Prešovského kraja sa Matúš Legát umiestnil na krásnom 3. mieste a úspešným riešiteľom je aj Pavol Brejčák na 13. mieste.

      Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Prezentiáda 2019 - informatická súťaž v prezentovaní

      Už druhý rok sa naša škola zúčastnila súťaže Prezentiáda. Úlohou bolo vytvoriť prezentáciu na dané témy: Koľko stojí šťastie? alebo Môj najlepší nápad. Naše dva tímy obsadili excelentné prvé dve miesta, prví majú dokonca postup na grandfinále do Brna. Druhý tím ešte stále čaká na rozhodnutie vyšších z Brna. Veronika Bothová, Alexandra Barillová a Simona Pacigová z tímu Triola sa už chystajú do Česka, zatiaľ čo Terézia Hrebeňárová, Marek Gradzilla a Lenka Grešová dúfajú v postup.Tešíme sa na účasť aj v budúcom roku :). 
     • Pytagoriáda - okresné kolo

      Našim výborným matematikom sa darilo na okresnom kole súťaže PYTAGORIÁDA.
      V kategórií P7 obsadil prvé miesto Ján Mlynár zo sekundy B, s rovnakým počtom bodov skončil aj jeho spolužiak Martin Dudjak.
      V kategórií P8 obsadil tretie miesto Sebastián Šilon z tercie A.
      Chlapcom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach!
       
     • Chemická olympiáda

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci štvrtého ročníka osemročného gymnázia zapojili do riešenia chemickej olympiády.
      Školského kola sa zúčastnili 8 študenti z Kvarty A aj Kvarty B – Ráchel Kulichová, Timea Slavkovská, Richard Kovalský, Martin Marcinko, Alica Jankurová, Sebastián Buch, Marko Lojek a Šimon Matušek.

      Na okresnom kole vo Svite, ktoré sa uskutočnilo 22. marca na SOŠ vo Svite, nás reprezentovali 2 najúspešnejšie riešiteľky chemickej olympiády Ráchel Kulichová a Alica Jankurová.
      Najviac bodov z našich študentiek sa podarilo nazbierať  Alici Jankurovej z Kvarty B, ktorá sa umiestnila  na 3. mieste v okrese Poprad. Ráchel Kulichová skončila na 5. mieste.
       
      Dievčatám  srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.
       
     • Biologická olympiáda - školské kolo

      Dňa 28.02.2019 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády v kat.E - botanika a zoológia.Do okresného kola postúpila B. Kiššková - Ter.A a za zoológiu T. Slavkovská z KV.A. Okresné kolo bude dňa 16.04.2019 v CVĆ Poprad.
      Blahoželáme a držíme palce.
    • Valentín
     • Valentín

      Máš tajnú lásku? Chceš poslať odkaz? 
      Aj na to bola určená naša "Valentínska pošta", ktorú rozdali z veľkého boxu naše šarmantné asistentky :)
      Zároveň sa všetky triedy nahodili do valentínskej atmosféry, tým, že si vyzdobili triedy a obliekli sa do valentínskych farieb.
      Najlepšie kolektívy boli ocenené a získali sladké odmeny :))
       
     • Beseda pre kvarťanov

      Dňa 24.01.2019 sa na škole uskutočnila beseda na tému - Cesta k mužnosti.
      Zúčastnili sa jej chlapci z kvarty A,B a z 9.ZA. Obsahom prednášky boli bio-psychologické a sociálne aspekty dospievania, intímna a sexuálna hygiena, prevencia a zodpovedné sexuálne správanie (ochrana).
      15.02.2019 sa uskutoční prednáška pre dievčatá z kvárt a 9.ZA na tému- Kým začneš......
    • Biologická olympiáda - školské kolo
     • Biologická olympiáda - školské kolo

      Dňa 15.01.2019 sa uskutočnila na škole biologická olympiáda v kat.C.
      Do okresného kola postupujú žiaci z Kv.B : A. Jankurová a A. Mornár v teoreticko- praktickej časti. Z kvarty A : P.Duroňová a V. Sisáková v projektovej časti.

      Blahoželáme!
    • Odovzdávanie výpisov známok k I. polroku 2018/2019
     • Odovzdávanie výpisov známok k I. polroku 2018/2019

      Dňa 31. januára 2019 sa uskutočnia počas 4. vyučovacej hodiny triednické hodiny, na ktorých triedni učitelia slávnostne odovzdávajú výpisy známok za 1. polrok školského roka 2018/2019. Po skončení bude nasledovať obed v školskej jedálni.  Vyučovanie v daný deň obedom končí. Želáme žiakom príjemné prežitie polročných prázdnin, ktoré budú v piatok 1. februára 2019. Vyučovanie pokračuje v pondelok 4. februára 2019. 

     • Angličtine sa darilo...

      Dňa 16. januára 2019 sa v priestoroch Mestského úradu v Poprade konal 29. ročník okresného kola OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci osemročného gymnázia a 2.stupňa ZŠ.  Súťažilo sa v 2 kategóriách:

      1A – príma, sekunda, 5., 6. a 7. ročník ZŠ      a      1B- tercia, kvarta, 8. a 9. ročník ZŠ.

      Písomná časť sa skladala z náročných úloh týkajúcich sa slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a čítania s porozumením. Potom si žiaci zmerali sily v ústnej časti, v ktorej vymýšľali príbeh k danému obrázku a viedli situačný dialóg.

      V kategórii 1B obsadil 1. miesto  Matúš Legát, žiak  Kvarty A  Osemročného gymnázia   a postupuje na  krajské kolo.

      Srdečne blahoželáme!

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

      Súčasťou adventu je i recitačná súťaž Šaliansky Maťko, v ktorej majú žiaci možnosť interpretovať slovenské povesti. Školského kola sa zúčastnili žiaci prímy a sekundy, ktorí sa snažili o čo najprofesionálnejší prejav v prednese povestí.

      Porota to mala naozaj ťažké, ale nakoniec rozhodla takto:

      1. miesto:  Veronika Bothová
      2. miesto:  Andrej Jankura
      3. miesto:  Lea Hadzimová

                     Dorota Neupauerová

      Blahoželáme!
      Šaliansky Maťko - Obrázok 1

    • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - 3. miesto patrí nám
     • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - 3. miesto patrí nám

      Koncom októbra sa konalo v našej škole školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, do ktorej sa zapojili žiaci tercií a kvárt.
      Súťaž pozostávala z troch častí:
      • I. písomná časť –vedomostný test a práca s textom zameraná na porozumenie textu,
      • II. písomná časť - transformácia textu na iný slohový útvar,
      • III. ústna časť -  krátky ústny prejav.
      Žiaci si mohli preveriť svoje vedomosti, čitateľské zručnosti, kreativitu a rečnícke schopnosti.

      Právo reprezentovať našu školu si vybojovala Terézia Hrebeňárová z tercie B, ktorá sa na okresnom kole umiestnila na veľmi peknom 3.mieste. Ukázala svoje vedomostné znalosti z gramatiky a literatúry v teste, nesklamala v transformácii textu a ,samozrejme, predviedla svoje kvality v ústnej časti, v rétorike.

      Srdečne blahoželáme!

    • Anjel Vianoc
     • Anjel Vianoc

      Predvianočná nálada na našej škole vrcholí aj na hodinách výtvarnej výchovy. Žiaci prímy A a prímy B sa opäť zúčastnili výtvarnej súťaže Anjel Vianoc.

      Tohto roku bolo anjelov neúrekom. Za svojho Anjelika pre deti získali žiačky Zuzana Gerberyová a Nina Lichvárová z prímy A čestné uznanie.

      Srdečne blahoželáme!

    • Náš stromček v OC Forum
     • Náš stromček v OC Forum

      V piatok, 7. 12. 2018, naši žiaci ozdobili vianočný stromček v obchodnom dome Forum Poprad pomocou  vlastnoručne vyrobených ozdôb. Náš jedinečný stromček, ktorým sme sa zároveň zapojili do súťaže o najkrajšie vyzdobený stromček popradských škôl, nájdete na prízemí pri event zóne. Tak neváhajte a popri nakupovaní vianočných darčekov sa naň nezabudnite ísť pozrieť.

    • Exkurzia v technickom múzeu
     • Exkurzia v technickom múzeu

      Výlet Tercie B, Tercie A a troch chlapcov zo základnej sa začal v utorok ráno, kedy obyčajne len prichádzame do školy. Ešte celkom nezobudení sme nasadli do autobusu, a vyrazili. Na ceste našťastie neboli žiadne zápchy a tak sme sa s dobrou náladou dostali do Košíc, kde naším cieľom bolo Slovenské technické múzeum.

    • Súťaž v písaní eseje v anglickom jazyku
     • Súťaž v písaní eseje v anglickom jazyku

      Uzávierka súťaže: 16.1.2019

      Vyhlásenie výsledkov: 15.2.2019

      Vek: 14-19 rokov

      Zaslať na:   essay@leafacademy.eu

      Témy: a) Ovplyvňuje vegánstvo a vegetariánstvo životné

                       prostredie?

                     b) Mali by rodičia dozerať na online aktivity

                        tínedžerov?

      Rozsah: 500- 1500 slov

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

      Oznamujeme stravníkom, že možnosť odhlásiť zo stravy je len do 13. decembra 2018 do 14.00 hod. z dôvodu vynulovnia skutočných a normovaných nákladov na potraviny. V prípade potreby je možnosť prevziať si obed do obedára v čase od 11.30 do 13.30 hod. 

      Od 17. - 21. decembra 2018 nie je možnosť výberu z 2 jedál. 

      Ďakujeme za pochopenie. 

    • Prednáška pre sekundy
     • Prednáška pre sekundy

      Dňa 4.12.2018 sa uskutočnila prednáška na tému - Na štarte k mužnosti. 
      Prednášky sa zúčastnili chlapci sekundy A,B a žiaci 7.ZA.  Obsahom prednášky bola anatómia tela, hormóny, fyzické zmeny tela, správne hygienické návyky a životospráva. Táto téma bola pre chlapcov z daných ročníkov zaujímavá a poučná.
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

      V dňoch 15. a 20. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A a 1B.
      Z kategórie 1A postupujú do okresného kola:
      1. Sebastián Husár (Sekunda B)
      2. Adam Hutník (Sekunda A)
      Z kategórie 1B postupujú do okresného kola:
      1. Sebastián Buch (Kvarta B)
      2. Romana Purtzová (Kvarta B)
      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.
     • Biologická exkurzia kvárt

      Dňa 14.11.2018 sa žiaci kvarty A,B zúčastnili exkurzie do Múzea jaskyniarstva a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši. Absolvovali prednášku na tému: Cesta do minulosti - paleontológia, kde mohli poznávať vznik skamenelín, zaradenie organizmov do jednotlivých geologických období. Pozreli si aj zbierky minerálov a hornín ako základných stavebných kameňov Zeme a rozšírili si vedomosti z oblasti paleontológie.

    • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      V dňoch 13. a  20. 11. 2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci osemročného gymnázia a 2.stupňa ZŠ. Súťažilo sa v 2 kategóriách:

      1A – príma, sekunda, 5., 6. a 7. ročník ZŠ
      1B- tercia, kvarta, 8. a 9. ročník ZŠ.

      Písomná časť sa skladala z úloh týkajúcich sa slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a čítania s porozumením. Najúspešnejší  žiaci z každej kategórie si potom zmerali sily v ústnej časti, v ktorej vymýšľali príbeh k danému obrázku a viedli situačný dialóg.

    • Tekvicový deň
     • Tekvicový deň

      V našej škole veľmi aktívne pôsobí školský parlament. Zástupcovia školského parlamentu pod vedením predsedníčky Terézie Hrebeňárovej navrhli a usporiadali jesennú akciu s názvom TEKVICOVÝ DEŇ.

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

      Oznamujeme stravníkom v školskej jedálni, že od 5.11.2018 z personálnych dôvodov nebude možný výber z 2 jedál. Ďakujeme za pochopenie. 

    • Expedícia FENOMÉNY SVETA na našej škole
     • Expedícia FENOMÉNY SVETA na našej škole

      Vzdelávací projekt EXPEDÍCIA FENOMÉNY SVETA prináša aj do našej školy množstvo zážitkov, objavovanie a dobrodružstvo. Využite možnosť do 31.10.2018 zdarma vyskúšať prístup do sveta VODY, SLNKA, VZDUCHU, KULTÚRY, či KOMUNIKÁCIE. Získate tak prístup k videám BBC a množstvu vzdelávacích materiálov. Potrebné je vyplniť registráciu (ako žiak, rodič, učiteľ) na www.fenomenysveta.sk

      A ešte je tu skvelá možnosť zapojiť sa do súťaže, kde okrem iného môžete získať hlavnú cenu - expedícia do Nórska s youtuberom Bačom. Viac na stránke. 

    • Jesenný zber papiera
     • Jesenný zber papiera

      V termíne od 8. októbra do 12. októbra 2018 sa v našej škole uskutoční zber starého papiera (aj kartónu). V čase od 7:20 do 7:45 a 13:30 do 14:30 môžete odovzdať zviazaný (nie v taške) a nad 50 kg aj odvážený papier (kartón extra) zodpovedným vyučujúcím na prízemí pri vchode od tenisových kurtov, kde bude pristavený aj kontajner zberných surovín. 

      Papier je možné a hlavne pri väčšom množstve vhodné odviezť aj priamo do zberných surovín a potvrdenie s finančným obnosom odovzdať triednym učiteľom. Na potvrdenie je nutné nahlásiť vaše meno a nie názov školy. 

      Ďakujeme, že aj týmto spôsobom podporujete našu školu. 

    • Stroj na jednotky v novom školskom roku
     • Stroj na jednotky v novom školskom roku

      Milí rodičia, žiaci. Aj v tomto školskom roku máte možnosť využívať portál STROJ NA JEDNOTKY pri domácej príprave, či opakovaní učiva prostredníctvom internetu. Zmena nastala v tom, že už rodič môže sám vyplniť registráciu a následne uhradiť poplatok pre získanie ročného alebo viacročného prístupu. Viac informácii nájdete na stránke: www.strojnajednotky.sk

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403