• Slávnostná rozlúčka tried kvarta A a kvarta B


      Dňa 28. júna 2018 sa uskutočnila slávnostná rozlúčka tried kvarta A a kvarta B. Na úvod pripravili „kvartania“ svojim spolužiakom pestrý program, do ktorého sa zapojili aj žiaci z ostatných ročníkov. Ukázali svoj talent v rôznych oblastiach a zasúťažili si spolu s vyučujúcimi.Na záver sa poďakovali pani zástupkyni, triednym učiteľkám, vyučujúcim a nepedagogickým zamestnancom školy.

    • Spoznávaj svet
     • Spoznávaj svet

      Na hodine geografie nám pani učiteľka Ujčíková zadala neobyčajnú úlohu, a to založiť si vlastnú cestovnú kanceláriu. Pracovali sme v skupinách, na dvoch vyučovacích hodinách.
     • Účelové cvičenie

      V závere školského roka sme absolvovali účelové cvičenie. Po dni teoretickej prípravy nasledovala praktická časť. Žiaci si zmerali sily v rôznych netradičných športových disciplínach, ako napr. lavínový beh či chaplinova štafeta. Zároveň si precvičili pamäť a využili získané vedomosti v testovej časti. Užili sme si deň plný športu a zábavy.

     • Máme majsterku SR v plávaní

       

      Žiačka Lillian Slušná - prima B, sa  zúčastnila letných Mastrovstiev SR starších žiakov v plávaní, konaných v Košiciach v dňoch 8.-10.6.2018. 

      Na 50m VS (voľný spôsob) obhájila titul  Majsterky SR a na 200m Z (znak) skončila na 3. mieste. 

      Blahoželáme, tešíme sa na ďalšie úspechy!

     • Celoslovenské kolo súťaže v rétorike

      Po víťazstve v regionálnom kole súťaže Štúrov Zvolen  nás  v dňoch 5. a 6. júna 2018 reprezentovala v celoslovenskom kole naša terciánka NINA ŠVARCOVÁ. Vo Zvolene ju čakalo 18 spolusúťažiacich. V predvečer súťaže spolu s nimi absolvovala tvorivé dielne, ktoré viedla vysokoškolská pedagogička Mgr. Eva Pršová, PhD.

      „ Po absolvovaní spoločných, nesmierne zaujímavých,  tvorivých aktivít sa z nás, súperov,  stali kamaráti, ktorí si majú ČO a hlavne VEĽA  povedať. Stres z REČNENIA z nás okamžite opadol!“ Aj takto hodnotí svoj dvojdňový pobyt vo Zvolene Nina a dodáva:

       „Oveľa pokojnejšie a sústredenejšie som aj  vďaka tomu mohla predviesť svoje rečnícke schopnosti v deň samotnej súťaže. Všetci odviedli výborné výkony. Aj keď som sa medzi najlepších troch neprebojovala, táto súťaž mi dala veľa. Nabrala som nové užitočné skúsenosti, videla som, kam sa môžem posunúť, inšpirovala som sa.“

      Nás teší, že aj v našej škole máme zdatných rétorov, nasledovníkov Ľudovíta Štúra, a veríme, že aj o rok budeme v tejto súťaži úspešní.

                                                                                                            J. Birošíková

     • Jazyková exkurzia tercií vo Viedni

      Aj  tento školský rok sa žiaci tercií (my -:)) zúčastnili jazykovej exkurzie vo Viedni. Prežili sme tam krásne tri dni plné zážitkov a dobrej nálady. Aj keď očarení históriou a pamiatkami veľkomesta, sme sa vo veľkej metropole nestratili :) Užili sme si hlavne cestovanie metrom, výhľady a prechádzky po večernej Viedni. Vďaka nášmu zohratému kolektívu a strarostlivému dozoru sme strávili vo Viedni nezabudnuteľné chvíle...

    • Perohryz 2018
     • Perohryz 2018

      Dňa 11. mája sme sa s našou redakčnou radou zúčastnili 3. ročníka súťaže pre mladých novinárov základných škôl – Perohryz. Do súťaže sme prihlásili náš školský časopis Školská Tatarka, ktorý sme pripravovali na Redakčnom krúžku.
    • Milujeme Slovensko
     • Milujeme Slovensko

      Na hodine geografie nám pán učiteľ Kenedich  zadal neobyčajnú úlohu, a to založiť si vlastnú cestovnú kanceláriu. Pracovali sme v skupinách, na dvoch vyučovacích hodinách.
     • Tamara Hrušková úspešná vo fyzike

      V konkurencii jedenástich finalistov ( 10 chlapcov a 1 dievča) krajského  kola Fyzikálnej olympiády, kategória E, konaného v Prešove 18.4.2018,  sa Tamara Hrušková z kvarty A nestratila. Úspešne sa popasovala s veľmi náročnými príkladmi a obsadila perfektné tretie miesto.  Gratulujeme!

    • Angličtinárka z Brazílie
     • Angličtinárka z Brazílie

      Dňa 27. apríla 2018 žiaci ZŠ a 8-ročného gymnázia zažili netradičnú hodinu vyučovania anglického jazyka. V úlohe učiteľa sa predstavila rodená Brazílčanka, ktorá pôsobila dlhé roky ako učiteľka anglického jazyka vo Veľkej Británii. 
    • Prezentiáda 2018
     • Prezentiáda 2018

      12. apríla bolo v Košiciach krajské kolo súťaže Prezentiády. Štyri tímy z osemročného gymnázia a tri tímy z bilingválnej sekcie našej školy sa pod vedením pani učiteľky Ujčíkovej rozhodli ukázať svoje schopnosti pri spracovaní prezentácií na témy Práca snov a Technológie nás zbližujú pre mladších žiakov a Čo nám doma nepovedali a Droga dnešnej doby pre starších žiakov.
    • Naši žiaci najlepší v okresnom kole súťaže Pytagoriáda
     • Naši žiaci najlepší v okresnom kole súťaže Pytagoriáda

      Najlepší riešitelia školského kola postúpili na okresné kolo Pytagoriády, ktoré sa uskutočnilo 14.3.2018.

      Naši žiaci obsadili úžasné prvé miesta:
      v kategórii P6 Janko Mlynár z prímy B

      v kategórii P7 Marek Gradzilla zo sekundy B, ktorý bol zároveň jediným úspešným riešiteľom vo svojej kategórii.

       

      Obom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • Biologická olymiáda - okresné kolo
     • Biologická olymiáda - okresné kolo

      Dňa 11.04.2018 sa uskutočnila biologická olympiáda v kategórii E ( botanika a zoológia).
      A. Jankurová - tercia B, obsadila 3. miesto - botanika,
      B. Kiššková- sekunda A, obsadila 4.miesto - botanika.
      Za zoológiu nás reprezentoval M. Marcinko- tercia A, ktorý obsadil 4. miesto.

      Srdečne blahoželáme!
    • 2% dane z príjmu
     • 2% dane z príjmu

      Važení rodičia a priatelia školy

      Aj v tomto roku môžete darovaním 2% dane z príjmu podporiť naše rodičovské združenie. Vďaka Vám môžeme neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, realizovať rôzne aktivity v prospech Vašich detí, modernizovať priestory školy a napĺňať vopred stanovené ciele. Ďakujeme za prejav Vašej dôvery a Vašu podporu. Ako postupovať?

    • Súťaž - Hviezdoslavov Kubín
     • Súťaž - Hviezdoslavov Kubín

      Viesť deti k hlbšiemu poznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej verejnosti má za cieľ súťaž v prednese POÉZIE a PRÓZY, ktorej školské kolo sa, ako už každoročne, uskutočnilo i v našej škole. 
    • Odštartovala spolupráca s knižnicou
     • Odštartovala spolupráca s knižnicou

      Aj v tomto školskom roku absolvujú triedy osemročného gymnázia

      hodinu literatúry v Podtatranskej knižnici ( pobočka Juh 1 na Dostojevského ulici). S návštevou knižnice začali triedy tercia A a B, ktorých žiaci spoznali silný a dojímavý príbeh Anny Frankovej i tragický osud jej rodiny v čase 2. svetovej vojny. Sekunda A sa zoznámila bližšie s autorkou súčasnej literárnej tvorby pre mládež Gabrielou Futovou a príma A sa preniesla do sveta fantázie prostredníctvom literárnych diel obľúbeného  fantasy žánra.

    • Svetový deň mokradí
     • Svetový deň mokradí

      Príležitosťou na zviditeľnenie mokradí a ich význam je Svetový deň mokradí, ktorý sa oslavuje 02.februára, čo je dátum prijatia Dohovoru o mokradiach v r. 1971.
    • Angličtine sa darilo ...
     • Angličtine sa darilo ...

      Dňa 16. januára 2018 sa v priestoroch Mestského úradu v Poprade konal 28. ročník okresného kola OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci osemročného gymnázia a 2.stupňa ZŠ.  Súťažilo sa v 2 kategóriách:

      1A – príma, sekunda, 5., 6. a 7. ročník ZŠ      a      1B- tercia, kvarta, 8. a 9. ročník ZŠ.

      Písomná časť sa skladala z náročných úloh týkajúcich sa slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a čítania s porozumením. Potom si žiaci zmerali sily v ústnej časti, v ktorej vymýšľali príbeh k danému obrázku a viedli situačný dialóg.

      O pozícii na prvých troch miestach rozhodovali len desatiny bodu.

       Osemročné gymnázium reprezentovali a obsadili krásne miesta títo žiaci:

      Kategória 1AKlára Stejskalová – Sekunda B – 1. miesto

      Kategória 1B Matúš Legát – Tercia A – 3. miesto

      Zo základnej školy to boli: Kategória 1A- Maxim Moncoľ – 6.ZA – 3. miesto

                                               Kategória 1BDominik Balara – 9.ZA – 4. miesto

      Víťazom srdečne blahoželáme a Klárke Stejskalovej prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

    • Lenka Lukáčová skvelá v prednese slovenskej povesti
     • Lenka Lukáčová skvelá v prednese slovenskej povesti

      Dňa 17. januára 2018 sa v Podtatranskej knižnici v Poprade konalo okresné kolo súťaže „Šaliansky Maťko Jozefa Cígera – Hronského“, v ktorom žiaci z rôznych škôl popradského okresu súperili v prednese slovenskej povesti. Porotu svojím výborným výkonom oslovila naša žiačka LENKA LUKÁČOVÁ  zo sekundy B, ktorá nám priniesla krásne 2. miesto v III. kategórii.

      Srdečne blahoželáme!

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

      V tomto školskom roku prebehlo školské kolo geografickej olympiády.  Žiaci osemročného gymnázia súťažili v dvoch kategóriách: 
      • kategória F (Príma a Sekunda)
      • kategória E (Tercia a Kvarta)
    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

      Aj v tomto školskom roku sa konalo školské kolo olympiády z dejepisu, ktorej sa zúčastnili žiaci osemročného gymnázia. Súťažilo sa v 4 kategóriách:
      • kategória F (Príma)
      • kategória E (Sekunda)
      • kategória D (Tercia)
      • kategória C (Kvarta)
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

      Aj v tomto školskom roku sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci osemročného gymnázia. Súťažilo sa v  2 kategóriách:
      1A – príma, sekunda (15 žiakov), 1B – tercia, kvarta (19 žiakov).

      Písomná časť sa skladala z troch častí, a to z počúvania s porozumením, čítania s porozumením a gramatiky. Najúspešnejší  žiaci z každej kategórie si potom zmerali sily v ústnej časti, v ktorej rozprávali k dvom vybraným témam a opisovali obrázok.

     • Informácie pre stravníkov

      Žiaci, ktorí si zabudnú stravný lístok, stratia ho, alebo si zabudnú označiť lístok pre výber 2. jedla a nebude označený menom a triedou, môžu prísť na obed 10 minút pred ukončením výdaja stravy. Stravný lístok nie je prenosný.

    • Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

      Dňa 14.12. sme sa potrápili s matematikou pri riešení úloh z Pytagoriády.
      Najviac úspešných riešiteľov bolo v kategórií P7 a P8.
      Najúspešnejší žiaci v jednotlivých kategóriách sú:
      kategória P6
      Ján Mlynár - príma B - 1. miesto
      kategória P7
      Marek Gradzilla - sekunda B - 1. miesto
      Martin Dudjak - príma B - 2. miesto
      Samuel Čmil - sekunda A - 3. miesto
      kategória P8
      Šimon Matušek - tercia B - 1. miesto
      Pavol Brejčák - tercia B - 2. miesto
      Matúš Legát - tercia A - 3. miesto
    • Máme MAJSTERKU SR v plávaní!
     • Máme MAJSTERKU SR v plávaní!

      Lillian Slušná z primy B sa v dňoch 1. - 3. 12. zúčastnila Mastrovstiev SR mladších žiakov v plávaní, konaných v Šamoríne. Na 50m VS (voľný spôsob) sa stala Majsterkou SR a na 100m PP (polohové preteky) skončila na 3. mieste.
      Srdečne blahoželáme a držíme prsty pri ďalších súťažiach!

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      Dňa 29.11.2017 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      Bol to 10. ročník tejto súťaže, ktorá preveruje teoretické vedomosti i praktické zručnosti žiakov. V písomnej časti sa musia popasovať s rôznymi druhmi textov a s nimi následne pracujú, v ústnej časti sa overujú ich komunikačné schopnosti.

      V kategórii C, určenej pre 8.a 9. ročník ZŠ a pre 3.a 4. ročník osemročných gymnázií, našu školu úspešne reprezentovala  žiačka postupujúca zo školského kola Nina Švarcová z tercie A. Umiestnila  sa na peknom 6. mieste spomedzi dvadsiatich súťažiacich.

       

      Blahoželáme!                                                                              Mgr. Jana Birošíková

    • Chemická show
     • Chemická show

      Dňa 05.12.2017 v priestoroch malej telocvični prebehla chemická show, ktorá bola zameraná na kúzla a triky. Každé kúzlo bolo odhalené a vysvetlené, žiaci sa tak dozvedeli aj o využití použitých látok v bežnom živote. Chemici žiakom predviedli kúzlo s polymérmi, výrobu mydla a skákajúcej lopty, čarovný roztok, záhadnú krvavú ruku, farebné polymérové guličky či dračí dych. Žiaci mohli vidieť, že s chémiou sa nestretávajú len na vyučovacích hodinách v škole, ale aj v bežnom živote.

     • Informácie zo školskej jedálne

      Dňa 7. decembra 2017 sa bude raziť druhé jedlo na nasledujúce dni: 11. - 12. december a 14. - 15. december. 

      Odhlasovanie z obeda na mesiac december je možné len do 14. decembra 2017 do 14.00 hod. z dôvodu vyúčtovania a uvoľnenia skladových zásob. Ďakujeme za pochopenie. 

    • Bedminton - okresné kolo
     • Bedminton - okresné kolo

      Dňa 23.11.2017 sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok . Naša škola obsadila krásne miesta. Chlapci Buch Sebastian a Lichý Alexander skončili na 2.mieste a dievčatá v zastúpení Králikova Ema a Králikova Jana  obsadili  3. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      V dňoch 14. a  21. 11. 2017 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci osemročného gymnázia a 2.stupňa ZŠ. Súťažilo sa v 2 kategóriách:

      1A – príma, sekunda, 5., 6. a 7. ročník ZŠ      a      1B- tercia, kvarta, 8. a 9. ročník ZŠ.

      Písomná časť sa skladala z úloh týkajúcich sa slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a čítania s porozumením. Najúspešnejší  žiaci z každej kategórie si potom zmerali sily v ústnej časti, v ktorej vymýšľali príbeh k danému obrázku a viedli situačný dialóg.

      Celkové výsledky školského kola olympiády sú nasledovné:

      KATEGÓRIA   1A                                                                         

      1.miesto          STEJSKALOVÁ  Klára       (Sekunda B)

      2.miesto          KVAKOVÁ  Petra                (Sekunda B)

      3.miesto          MITTERMAYER  Ruben               (Príma B)

      Základná školaMONCOĽ  Maxim          (6.ZA)

      KATEGÓRIA 1B                                                                           

      1.miesto          LEGÁT Matúš                                  (Tercia A)

      2.miesto          KREMPASKÁ Lenka                      (Kvarta A)

      3.miesto          KULICHOVÁ  Ráchel                     (Tercia A)

      Základná škola:         BALARA Dominik    (9.ZA)                        

      Stejskalová Klára,   Legát Matúš,   Moncoľ Maxim   a   Balara Dominik postupujú do obvodného kola.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

    • Olympiáda mesta Poprad
     • Olympiáda mesta Poprad

      Družstvo chlapcov: Adamkovič Juraj, Blaško Daniel, Fábry Branislav, Fábry Dominik, Janček Richard, Leško Martin, Mudrák Alex

      Družstvo dievčat: Grillingová Sophia, Husáková Petra, Nahalková Veronika, Králiková Jana, Krejčíová Katarína, Lihajová Sofia, Tomčejová Rebeka

      Najúspešnejší plavci:

      Janček Richard, 3x zlatá medaila/ 50 m znak, 50 m voľný spôsob, 4x50 voľný spôsob

      Mudrák Alex, 1x zlatá, 2x strieborná medaila / 50 m voľný spôsob, 50 m prsia, 4x50 voľný spôsob

      Fábry Branislav, 2x zlatá, 1x strieborná medaila / 4x50 voľný spôsob, 50 m znak, 50 m voľný spôsob

      Leško Martin, 1x strieborná medaila/ 50 m znak

      Fábry Dominik, 1x zlatá, 1x bronzová medaila / 4x50 voľný spôsob, 50 m motýlik

      Husáková Petra, 1x zlatá, 2x bronzová medaila/ 4x50 voľný spôsob, 50 m voľný spôsob, 50 m prsia

      Krejčíová Katarína, 1x strieborná, 1x bronzová medaila/ 4x50 voľný spôsob, 50 m voľný spôsob

      Lihajová Sofia, 1x zlatá, 1x bronzová medaila/ 4x50 voľný spôsob, 50 m znak

      Králiková Jana, 1x strieborná medaila/ 4x50 voľný spôsob

      Žiaci našej školy získali najviac medailí. Blahoželáme.

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

      Okresné kolo 4.10.2017, ZŠ s MŠ Dolný Smokovec

      Družstvo chlapcov, Slivka Oliver, Brejčák Pavol, Janček Martin, sa umiestnilo na 2. mieste.

      Družstvo dievčat, Koleková Lenka, Davidová Timea, Jendrušáková Kristína, sa umiestnilo na 3. mieste.

      Všetkým účastníkom blahoželáme.

    • Návšteva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
     • Návšteva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

      Dňa 23. novembra 2017 sa žiaci tried Kvarta A a Kvarta B zúčastnili exkurzie

      do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

      Žiaci si tu mohli prehliadnuť viacero expozícií:

      Kras a jaskyne Slovenska

      Chránená príroda Slovenska – Človek, hory, NATURA 2000

      Chránená príroda Slovenska – Zem miesto pre život

      Jednotlivé expozície sú nepochybne veľmi bohaté na vystavované exponáty.

      Zamestnankyne múzea, ktoré žiakov jednotlivými expozíciami sprevádzali, poskytli žiakom mnoho zaujímavých informácií, ktoré sa týkali okrem iného aj ochrany prírody. Múzeum vyvoláva v návštevníkovi pocit potreby chrániť život na našej planéte. Návšteva múzea priviedla žiakov k tomu, aby sa zamysleli nad ochranou prírody a prírodných zdrojov na našej planéte.

    • Príma A v Tatranskej galérií
     • Príma A v Tatranskej galérií

      8. 11. 2017 navštívili žiaci triedy príma A v rámci hodín výtvarnej výchovy Tatranskú galériu. Prezreli si expozície, hlavne diela ruských maliarov, ktorými sa mali inšpirovať, nakoľko sa následne sami stali umelcami a vytvorili množstvo pekných a zaujímavých diel.

    • Európsky deň jazykov - nemecký jazyk
     • Európsky deň jazykov - nemecký jazyk

      Dňa 26. septembra 2017 zažili žiaci tried príma A a príma B netradičnú hodinu nemeckého jazyka, na ktorej „cestovali“ po nemecky hovoriacich krajinách. Prostredníctvom zábavnej spoločenskej hry sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Zároveň si pripomenuli význam učenia sa cudzích jazykov, na výučbu ktorých je naša škola zameraná.

      26. september je Európskym dňom jazykov, ktorý sa oslavuje od roku 2011. Svojimi aktivitami poukazuje na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadruje podporu jazykovému vzdelávaniu.

      Zuzana Melikovová, vyučujúca NEJ

    • Jesenná časť účelového cvičenia - 7.9., 8.9.
     • Jesenná časť účelového cvičenia - 7.9., 8.9.

      Účelové cvičenia vždy patria medzi obľúbené akcie žiakov, pretože sa môžu odreagovať od bežnej aktivity v škole a získať nové zážitky v prírode so svojimi spolužiakmi.
      Cieľom je podnietiť u žiakov turistické a športové aktivity, vytvoriť u nich pozitívny vzťah k prírode, oboznámiť ich s prírodnými lokalitami mesta Poprad a jeho okolia, rozšíriť, prehĺbiť a upevniť ich teoretické vedomosti a praktické zručnosti v jednotlivých tematických okruhoch.Ciele ÚC sme naplnili hravou a zábavnou formou. Príjemnú atmosféru dotváralo aj slnečné počasie.

      Žiaci sa v priebehu dvoch dní zúčastnili filmového predstavenia s prírodnou tematikou v kine Tatran Poprad a absolvovali poldennú turistickú vychádzku z Popradu ku zvernici PZ Dubina, kde ich čakal člen PZ p. Petrík, ktorý pútavo rozprával o poľovnej zveri v podtatranskej oblasti, o starostlivosti o ňu a o jej ochrane. Svoje rozprávanie spestril zaujímavými praktickými ukážkami a mnohými zážitkami z hôr.

      Poďakovanie za spoluprácu pri realizácii ÚC patrí p. Borisovi Petríkovi, zdravotníčke Danke Sojákovej a celému pedagogickému zboru.

      Zuzana Brndiarová, vedúca ÚC

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • selepova@centrum.sk
   • +421 0 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403