• Projekt Recyklohry
     • Projekt Recyklohry

      V školskom roku 2022/2023 sme sa opätovne prihlásili do projektu Recyklohry. Ide o školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.
    •  Hodina slovenčiny v teréne
     • Hodina slovenčiny v teréne

      Spolu s pani učiteľkami slovenčiny žiaci kvarty A a kvarty B navštívili  lýceum v Kežmarku, kde v minulosti študovalo veľa známych osobností, napr. P. O. Hviezdoslav, S. Chalupka ...
    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

      Dňa 8.9.2022  žiaci osemročného gymnázia v rámci teoretickej časti účelového cvičenia navštívili Hasičskú stanicu v Poprade.
    • Vyhlásenie o bezpríznakovosti pred nástupom do školy
     • Vyhlásenie o bezpríznakovosti pred nástupom do školy

      Milí rodičia, žiaci. Pred nástupom do školy 5. septembra 2022 je potrebné odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti. Využite možnosť podania vyhlásenia cez EDUPAGE. Návod zobrazíte kliknutím TU. Uvedené vyhlásenie je v súlade s vydaným rozhodnutím ministra školstva dostupné kliknutím TU.

       

      OZNAM pre rodičov Prímanov:

      Milí rodičia, ak ešte nemáte prihlasovacie údaje do aplikácie Edupage, postupujte nasledovne:

      - vyplňte tlačivo (tlacivo_o_bezpriznakovosti.pdf) a scan vyplneného tlačiva (vyhlásenia o bezpríznakovosti) odošlite najneskôr do 5.9.2022 do 8.00 hod na mailovú adresu:

            folvarcikova.p@ssdtpp.sk

      resp. prineste so sebou do školy 5.9.2022.

      V opačnom prípade žiak nebude môcť byť pustený do budovy školy. Za porozumenie ďakujeme.

       

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      Milí rodičia, žiaci.
      Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 o 9.00 hod. v átriu Spojenej školy na Ul. mládeže v Poprade. Zraz žiakov je o 8.45 hod. Po ukončení sa žiaci presunú do tried.
      V daný deň je ŠJ  mimo prevádzky. Stravovanie začína od 6. septembra 2022.
      Ďakujeme za pochopenie. Tešíme sa na Vás

    • Potvrdenie o návšteve školy
     • Potvrdenie o návšteve školy

      Milí rodičia, žiaci, študenti. V prípade, že potrebujete potvrdenie o návšteve školy, využite možnosť vygenerovania potvrdenia s QR kódom prostredníctvom svojho konta v EDUPAGE. Návod zobrazíte kliknutím TU: 

    • Dovidenia v septembri
     • Dovidenia v septembri

      Milí žiaci a rodičia, kolegyne, kolegovia a nepedagogickí zamestnanci,

      ďakujem Vám za svedomite odvedenú prácu, za všetky aktivity počas školského roka 2021/2022, za odhodlanie prekonávať všetky nástrahy spojené s Covidom-19, karanténami, nekonečnými zmenami a suplovaniami v rozvrhu hodín, za snahu, usilovnosť, vynaloženú energiu a popritom úspešnú reprezentáciu školy.
      Želám vám leto plné pohody a radosti, aby prázdniny a dovolenky boli pre každého z Vás dostatočne dlhým obdobím oddychu, regenerácie a načerpania nových tvorivých síl.

      Dovidenia v septembri v novom školskom roku 2022/2023!

      RNDr. Mária Vojtaššáková, riaditeľka školy

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

      Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 30. júna 2022 o 9.00 hod. v triedach. Zraz žiakov je o 8.45 hod.

      Žiaci 8-ročného gymnázia si vyzdvihnú obed v čase od 11.00 do 12.00 hod. spoločne so žiakmi 2. stupňa ZŠ. V prípade, že nemáte záujem o stravu, využite možnosť odhlásenia z obedu cez EDUPAGE najneskôr do utorka 21.6.2022 do 8.30 hod. Ďakujeme za pochopenie. 

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

      Letná časť účelových cvičení, ktoré sa uskutočnili počas dvoch dní, 23. a 24. júna 2022, preverila vedomosti našich žiakov v oblasti  poskytovania prvej pomoci,  v dopravnej výchove a pri ochrane prírody. Praktická časť overila nielen fyzickú zdatnosť žiakov osemročného gymnázia, ale aj ich znalosti pri spoznávaní okolia mesta Poprad. Všetci toto podujatie úspešne zvládli a momenty týchto dní zachytené na fotografiách sú toho dôkazom.
    • Výdaj stravy do obedára
     • Výdaj stravy do obedára

      Od 15. júna 2022 sa budú obedy do obedára vydávať len v školskej jedálni pri výdajnom okienku (vstup cez hlavný vchod školy). Čip je potrebný. Výdaj je v čase od 11.00 hod. do 13.30 hod. Ďakujeme za pochopenie.

    • Súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy
     • Súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy

      Dňa 8. júna 2022 sa žiačka Mária Vicianová (príma B) zúčastnila súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy Friedricha Lama, ktorá sa koná pod záštitou Karpatskonemeckého spolku na Slovensku a obsadila krásne prvé miesto, čo znamená, že postupuje do finálneho kola, ktoré sa bude konať dňa 20. júna 2022 v Kežmarku.
    • Jazykovo-poznávací pobyt vo Viedni
     • Jazykovo-poznávací pobyt vo Viedni

      V dňoch 9. – 11. júna 2022 sa žiaci kvarty A spolu s pánom učiteľom Melikovom, pani učiteľkou Melikovovou a pani učiteľkou Mišánekovou zúčastnili jazykovo-poznávacieho pobytu v hlavnom meste Rakúska.
    • Návšteva divadla
     • Návšteva divadla

      Súčasťou vzdelávacieho procesu je i návšteva divadla.

      Žiaci prímy – kvarty osemročného gymnázia sa zúčastnili 8. júna 2022 divadelného predstavenia s názvom Muž mojej ženy. Túto komédiu nám ako náhradné predstavenie ponúkli v Spišskom divadle.
    • Úspech na celoštátnom kole Pytagoriády
     • Úspech na celoštátnom kole Pytagoriády

      Veľkú radosť a hrdosť sme pociťovali z úspechu nášho žiaka Tobiasa Kováča z Prímy A, keď  dňa 30.3.2022 vyhral okresné kolo Pytagoriády v kategórii P6. Nasledoval teda postup na celoštítne kolo, ktoré sa konalo 2.6.2022 v Bratislave. Tobias na ňom dosiahol úspech v podobe 13.miesta. Veľmi mu blahoželáme ku krásnemu umiestnenie medzi múdrymi hlavičkami v rámci Slovenska a tešíme sa na ďalšie je ho úspechy.
    • Mixvolejbal
     • Mixvolejbal

      Žiaci a žiačky našej školy sa 2.06. 2022 zúčastnili na mixvolejbale v rámci Olympiády mesta Poprad. Vyhrali skupinu a dostali sa do finále so ZŠ Letná. Podali fantastický výkon, ktorý ale nestačil na 1. miesto.

    • Florbal
     • Florbal


      Mierová vo Svite. 16.05. 2022 sa st. žiaci našej školy zúčastnili obvodového kola vo florbale. Vyhrali skupinu a postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo 19. 05. 2022. Svoje sily si zmerali so školami:  ZŠ Spišská Sobota, Gymnázium Kukučínova a Spojená škola

       

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

      V tomto školskom roku sme organizovali 2 lyžiarske výcviky pre žiakov osemročného gymnázia a základnej školy v 2 termínoch.

      Žiaci Se A, Se B, 7.ZA boli 14.- 18. 02. 2022 v lyžiarskom stredisku Vernár Studničky, ktoré sa nachádza na rozhraní Nízkych Tatier a Slovenského Raja.

      Žiaci Te A, Te B, 8.ZA boli 7. - 11. 03. 2022 v lyžiarskom stredisku Ždiar- Strednica, ktoré sa nachádza na severnom úpätí Belianskych Tatier.