• INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV 

    •  

  • Vzorové testy na prijímacie skúšky na 8-ročné gymnázium

     

    Vzorový test na prijímacie skúšky zo SJL ---  slovensky_jazyk_a_literatura.doc

    Vzorový test na prijímacie skúšky z MAT ---  matematika.docx