• Vedúca: Mgr. Martina Nesládeková

     Termín: piatok o 13.45 hod

     Miesto: učebňa č. 200 (počítačová učebňa)

     Cieľom krúžku je vytvoriť minimálne dve čísla školského časopisu v priebehu školského roka. Navrhnúť obal časopisu, tvoriť články, grafická úprava časopisu a všetko čo súvisí s tvorbou časopisu :)

      Ukážku našej práce si môžete pozrieť tu: casopis-1.cislo.pdf