• Projekt Recyklohry
    • Projekt Recyklohry

    • 28.09.2022 12:02
    • V školskom roku 2022/2023 sme sa opätovne prihlásili do projektu Recyklohry. Ide o školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.
    • viac
    •  Hodina slovenčiny v teréne
    • Hodina slovenčiny v teréne

    • 26.09.2022 08:18
    • Spolu s pani učiteľkami slovenčiny žiaci kvarty A a kvarty B navštívili  lýceum v Kežmarku, kde v minulosti študovalo veľa známych osobností, napr. P. O. Hviezdoslav, S. Chalupka ...
    • viac
    • Účelové cvičenie
    • Účelové cvičenie

    • 12.09.2022 14:26
    • Dňa 8.9.2022  žiaci osemročného gymnázia v rámci teoretickej časti účelového cvičenia navštívili Hasičskú stanicu v Poprade.
    • viac