• Vedúci: Mgr. Zuzana Brndiarová

     Termín:  streda, 13.45- 15.45hod.

     Miestnosť: veľká telocvičňa

     Florbal je ideálna všestranná športová aktivita pre chlapcov aj dievčatá, s cieľom športovať pre zdravie v priateľskom a správne súťaživom kolektíve.