• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • Email školy
   • skola@ssdtpp.sk
   • Email na zástupkyňu riaditeľky školy
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • Telefón
   • +421 52 7730 551
   • Adresa školy
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
    Slovakia
   • IČO
   • 042083788
   • DIČ
   • 2022668340
   • Riaditeľka školy
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 8-ročné gymnázium
   • Mgr. Viera Selepová
   • Telefón
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad
    052/ 772 40 57 - posielanie faxu
    052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad
    052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov
    po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku:
    zborovňa - 100
    sekretariát - 101
    vrátnica - 122
    údržba - 402
    špeciálna pedagogička - 224
    rehabilitácia - 119
    asistenti učiteľa - 121
    vedúca jedálne - 401

    zástupca 8-ročného gymnázia - 102
    zástupca ZŠ - 102
    zástupca bilingválnej sekcie - 103
    zástupca nemeckých učiteľov - 104
    kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109
    kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135
    kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246
    kabinet nemeckých učiteľov - 207
    kabinet nemeckého jazyka - 216
    kabinet anglického jazyka - 221
    kabinet slovenského jazyka - 227
    kabinet chémie a biológie - 301
    kabinet fyziky - 307
    kabinet telesnej výchovy - 403