• Názov školy:       Spojená škola

     Adresa školy:      Ul. Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad

     IČO:                        42083788

     Organizačné zložky:

     • Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
     • Základná škola, Ul.  mládeže 2350/7, 058 01 Poprad

      

     Súčasťami školy sú:

     • Školský klub detí - Ulica mládeže 2350/7
     • Školská kuchyňa - Ulica mládeže 2350/7
     • Školská jedáleň - Ulica mládeže 2350/7
     • Školská kuchyňa - Dominika Tatarku 4666/7
     • Školská jedáleň - Dominika Tatarku 4666/7