• Riaditeľka školy: RNDr. Mária Vojtaššáková 
     Vedúci bilingválnej sekcie: Bernhard Wimmer
     Zástupkyňa riaditeľky pre 4-ročné gymnázium: Mgr. Denisa Slavkovská
     Zástupkyňa riaditeľky pre bilingválnu sekciu: Mgr. Martina Dikantová
     Zástupkyňa riaditeľky pre 8-ročné gymnázium: Mgr. Viera Selepová
     Zástupca riaditeľky pre ZŠ: Mgr. Pavol Leško