• Okresné kolo matematickej olympiády s náskokom vyhrala Peťa
    • Okresné kolo matematickej olympiády s náskokom vyhrala Peťa

    • 31.01.2020 08:30
    • Matematická olympiáda patrí k najťažším matematickým súťažiam.
     Každý ročník má svoju kategóriu, kvarťania patria do kategórie Z9.
     V okresnom kole s náskokom zvíťazila naša Petra Kvaková z kvarty B, kde z 24 možných bodov získala 22 bodov, začo je právom patrí 1. miesto.
     Musíme spomenúť aj ďalších úspešných riešiteľov kategórie Z9:
     Boris Pitoňák - kvarta B - 6. miesto
     Marek Gradzilla - kvarta B - 8. miesto.

     Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole :)
    • viac
    • Vianočná besiedka
    • Vianočná besiedka

    • 26.01.2020 14:53
    • V tradícii vianočnej besiedky pred odchodom na vianočné prázdniny sme pokračovali aj tohto roku. A tak v posledný deň vyučovania pred prázdninymi si žiaci každej triedy pripravili program pre ostaných žiakov a vzájomne si ho odprezentovali. Kreativita a hlavne talent našich žiakov nás opätovne milo prekvapili a tak sme prežili jedno krásne predpoludnie medzi talentovanými žiakmi...
    • viac
    • Cechovačka
    • Cechovačka

    • 26.01.2020 14:50
    • V posledný deň pred vianočnými prázdninami sa konala cechovačka našich nových žiakov z tried PrímaA a PrímaB. Cechovačku pre nich pripravili žiaci kvárt, ktorí to zvládli naozaj perfektne a primania si môžu povedať, že sú právoplatnými kolegami ostatných spolužiakov...
    • viac
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403