• Slávnostné ukončenie školského roka
    • Slávnostné ukončenie školského roka

    • 17.06.2020 09:50
    • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 spojené s odovzdávaním vysvedčení sa uskutoční dňa 30. júna 2020 o 9.00 hod. v triedach.
     Zraz žiakov je o 8.45 hod. 
     Školská jedáleň je v daný deň mimo prevádzky. 

    • viac
    • Organizácia výmeny učebníc žiakov OG ročníky príma- kvarta
    • Organizácia výmeny učebníc žiakov OG ročníky príma- kvarta

    • 17.06.2020 09:44
    • Žiaci prídu do školy podľa nižšie uvedeného rozpisu. Pripravia si učebnice na odovzdávanie, zoznam učebníc dostanú vopred od triednych učiteľov. V prípade straty alebo výrazného poškodenia učebnice sú povinní uhradiť poplatok.

     Strava v daný deň nebude žiakom poskytnutá.

     Harmonogram odovzdávania učebníc:

     24.6.2020  (streda)

     - kvarta A, B , tercia A,B  od  8.00  do  11.30 hod. v kmeňových triedach

     25.6.2020 (štvrtok)

     - sekunda A,B , príma A,B od  8.00  do  11.30 hod. v kmeňových triedach

    • viac
    • LITERÁRNE KOŠICE JÁNA ŠTIAVNICKÉHO
    • LITERÁRNE KOŠICE JÁNA ŠTIAVNICKÉHO

    • 20.05.2020 10:00
    • Tento školský rok sa konal XXV. ročník  celoslovenskej súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického. Sme veľmi radi, že sa tejto súťaže zúčastnili žiaci našej školy.

    • viac
    • Okresné kolo matematickej olympiády s náskokom vyhrala Peťa
    • Okresné kolo matematickej olympiády s náskokom vyhrala Peťa

    • 31.01.2020 08:30
    • Matematická olympiáda patrí k najťažším matematickým súťažiam.
     Každý ročník má svoju kategóriu, kvarťania patria do kategórie Z9.
     V okresnom kole s náskokom zvíťazila naša Petra Kvaková z kvarty B, kde z 24 možných bodov získala 22 bodov, začo je právom patrí 1. miesto.
     Musíme spomenúť aj ďalších úspešných riešiteľov kategórie Z9:
     Boris Pitoňák - kvarta B - 6. miesto
     Marek Gradzilla - kvarta B - 8. miesto.

     Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole :)
    • viac
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403