• Milý piatak, milá piatačka,

     uvažuješ o štúdiu v našom 8-ročnom gymnáziu?

      

     Milí rodičia piatakov, zvláda Vaše dieťa školu ľahko?  Zaujíma sa o cudzie jazyky? Je kreatívne a chce viac, ako mu súčasná škola ponúka? Chce sa vzdelávať v kolektíve detí, ktoré tiež chcú viac?

     Možno sme pre Vaše dieťa tou správnou voľbou. 

     Sme dlhodobo úspešnou školou s takmer 30-ročnou tradíciou, sme súčasťou  Spojenej školy, Dominika Tatarku v Poprade spolu so  4-ročným,  5- ročným bilingválnym gymnáziom a ZŠ na Ulici mládeže.

     Už od 1.ročníka poskytujeme kvalitné vzdelávanie dvoch  cudzích jazykov – nemeckého a anglického s vysokou hodinovou dotáciou týždenne. Sme jediná škola v Poprade a okolí, ktorá  poskytuje vzdelávanie v oboch jazykoch v takom rozsahu. Naše  „osemročky“, ako ich voláme, sú veľmi dobrou prípravou aj na štúdium  na slovensko - nemeckom bilingválnom gymnáziu, ktoré je jednou z organizačných zložiek našej školy.

     Život žiakov v škole je veľmi pestrý. Počas školského roka organizujeme  mnoho akcií, besied, tematických exkurzií a rôzne kultúrne podujatia. Už tradične žiaci v tercii  absolvujú jazykovú exkurziu vo Viedni. Samozrejme, že sa venujú aj pohybu a športu.

     Žiaci so záujmom reprezentujú školu vo vedomostných  a športových  súťažiach, kde už tradične dosahujú výborné umiestnenia v rámci okresu, kraja a Slovenska.

     V popoludňajších hodinách  sa zapájajú do činnosti v rôznych záujmových krúžkoch .

     Vzdelávanie žiakov 1. – 4. ročníka  osemročného gymnázia  sa realizuje na Ulici mládeže vo vynovených priestoroch, keďže budova školy prešla kompletnou rekonštrukciou. Vyššie ročníky sú umiestnené v budove na Ulici Dominika Tatarku.

     Žiakom osemročného  gymnázia sa môže stať žiak 5. ročníka ZŠ, ktorý úspešne vykonal prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky.

     Ak sa rozhodnete pre našu školu, je potrebné osloviť výchovného poradcu ZŠ, ktorú momentálne Vaše dieťa navštevuje do 8. apríla, prípadne poslať elektronickú prihlášku v systéme aSc agenda. Uzávierka prihlášok je 16.apríla.

     Prijímacie pohovory sa tento rok konajú v dvoch termínoch:  3. a 10. mája v budove na Ulici Dominika Tatarku. Záujemca si vyberie jeden z termínov.

     Naši žiaci chcú dokázať viac a darí sa im to. Aj vďaka ich výsledkom patrí naša škola k TOP 11 gymnáziám na Slovensku.

      

     Pozrite si, prosím, podrobnejšiu prezentáciu, v ktorej hlbšie nahliadnete do života našej školy.

     Teším sa, že ste sa zúčastnili na Dni otvorených dverí, i keď tento rok veľmi netradične. Ďakujem za pozornosť .

      

      

      

     Slovo na úvod

     • Zástupca riaditeľa pre 8-ročné gymnázium
     • Mgr. Viera Selepová

      

      

     Čo Vás u nás čaká

      

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403