• Nemecký jazyk - víťazi okresného kola sú naši žiaci!
   • Nemecký jazyk - víťazi okresného kola sú naši žiaci!

   • 26.01.2020 14:46
   • Dňa 16. januára 2020 sa v priestoroch CVČ Poprad konal 30. ročník okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku, v ktorom si naši žiaci zasúťažili aj so žiakmi z okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa.

   • Olympiády sa zúčastnili žiaci osemročného gymnázia a 2.stupňa ZŠ.  Súťažilo sa ako zvyčajne v 2 kategóriách:

    1A – príma, sekunda, 5., 6. a 7. ročník ZŠ  a 1B - tercia, kvarta, 8. a 9. ročník ZŠ.

    Písomná časť sa skladala z úloh týkajúcich sa slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a čítania s porozumením. Potom si žiaci zmerali sily v ústnej časti, v ktorej vymýšľali príbeh k obrázku a rozprávali na dve určené témy.

    V kategórii 1B obsadil 1. miesto  Sebastián Husár /tercia B/ a 3. miesto Filip Špes /kvarta A/.

    V kategórii 1A obsadila   1. miesto  Miriam Rigová /sekunda A/.

    Sebastián Husár a Miriam Rigová postupujú na krajské kolo.

    Srdečne blahoželáme a obom želáme veľa úspechov na krajskom kole!

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403