• Tematický poznávací zájazd LONDÝN - Kvarta A
    • Tematický poznávací zájazd LONDÝN - Kvarta A

    • 13.09.2016 23:53
    • Začiatkom júna 2015 sa žiaci Kvarty A zúčastnili tematického poznávacieho zájazdu Greenwich – Londýn – Canterbury, aby na vlastné oči videli množstvo krásnych kultúrno-historických pamiatok, o ktorých sa učili na hodinách anglického jazyka a zažili jedinečnú atmosféru tejto multikultúrnej metropoly.
    • viac
    • Najlepšie gymnázium v Prešovskom kraji
    • Najlepšie gymnázium v Prešovskom kraji

    • 13.09.2016 23:52
    • Gymnázium na Ulici Dominika Tatarku v Poprade je podľa hodnotenia INEKO najlepším gymnáziom v Prešovskom kraji.

     V hodnotení gymnázií na Slovensku sa naše gymnázium  v roku 2015 umiestnilo na 12. mieste. Viac na www.ineko.sk. 

    • viac
    • Zlatého Amosa Pavla Leška prijal prezident Andrej Kiska
    • Zlatého Amosa Pavla Leška prijal prezident Andrej Kiska

    • 13.09.2016 23:50
    • V pondelok 11. mája prijal prezident SR Andrej Kiska ôsmich finalistov tohtoročnej ankety o najobľúbenejšieho učiteľa a učiteľku na Slovensku. Nechýbal medzi nimi náš Pavol Leško. Organizátori ankety odovzdali prezidentovi dar - obraz sovy ako symbol OZ ADEVYK, ktoré súťaž spoluorganizuje. Hlava štátu sa poďakovala víťazom jednotlivých kategórií i organizátorom súťaže, ktorá sa konala pod jej záštitou. Andrej Kiska vo svojom príhovore vyzdvihol poslanie pedagógov a zároveň vyjadril ľútosť nad tým, že povolanie učiteľa je v súčasnosti nedocenené. Zdôraznil, že tento stav sa musí zvrátiť a učitelia sa musia dostať na také miesto v spoločnosti, ktoré im prináleží. Pán prezident prisľúbil, že budúci – 10. ročník ankety môže počítať s jeho podporou.
    • viac
    • Koncoročný výlet Kvinty v PRAHE
    • Koncoročný výlet Kvinty v PRAHE

    • 13.09.2016 23:48
    • Konečne nastal deň D a s odbíjaním polnoci sa na železničnej stanici začali zbierať unavené a rozospaté tváre kvinťanov.

     Rozlúčili sme sa s rodičmi a nastúpili do vlaku. Väčšina z nás po chvíli zaspala a iní sa ešte rozprávali, alebo ešte čosi hrali.

     Ďalšie ráno sme vystúpili v Prahe a metrom sme sa úspešne dostali až do motela. Ubytovali sme sa a pobrali sme sa objavovať mesto, v ktorom sme sa ocitli.

     Metro sme však o chvíľu vymenili za “tramvaj“ a úspešne sa dostali až do Technického múzea. Dostali sme rozchod a každý sa pobral svojou cestou.

    • viac
    • Jazyková exkurzia vo Viedni
    • Jazyková exkurzia vo Viedni

    • 13.09.2016 23:47
    • Koncom mája a začiatkom júna 2015 sa žiaci Tercie A Tercie B zúčastnili jazykovej exkurzie vo Viedni. Presvedčili sa, že hlavné mesto Rakúska im má čo ponúknuť. Množstvo kultúrno-historických pamiatok, múzeí,  kvalitné služby a v neposlednom rade aj zábavu.
    • viac
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403