• GEOGRAFICKÁ EXKURZIA

    • 27.11.2017 11:13
    • Trieda: Kvarta A

     Termín: 25.- 26.05. 2017/ štvrtok, piatok

     Miesto: Orava, Kysuce

     Počet osôb: 32 / 29 žiakov

    • viac
    • Zaujímavé hodiny dejepisu

    • 27.09.2017 21:09
    • Aj takýmto hravým spôsobom si na hodinách dejepisu pripomíname 300. výročie narodenia Márie Terézie, spoznávame krásy a strasti jej života, spôsob vládnutia tejto panovníčky v období Osvietenstva, ...
    • viac
    • Literárna exkurzia - Kežmarok

    • 27.09.2017 21:08
    • V dňoch 5.5.2017 a 12.5.2017 sa triedy tercia B a tercia A vydali po stopách literárnej histórie nášho regiónu. Navštívili mesto Kežmarok a prehliadli si evanjelické lýceum, kde študovali mnohé významné osobnosti, napr.: P.J. Šafárik, P.O. Hviezdoslav, S.Chalupka, A. Stodola  a mnohí ďalší. Určite veľký záujem vyvolal tzv. karcer, akési väzenie pre študentov, ktorí za väčšie či menšie priestupky museli 12, ba niekedy i viac hodín stáť v tejto malej „cele“.
    • viac
    • Výlet za odmenu

    • 27.09.2017 21:07
    • Dňa 19. 5. 2017 sa úspešní reprezentanti našej školy zúčastnili výletu za odmenu. Cieľom bol Liptov. Navštívili sme Park miniatúr, Múzeum pod vežami a oddýchli sme si pri liečivom prírodnom kráteri „Kaďa“ v Liptovskom Jáne. Po obede v reštaurácii Route66 sme so zmrzlinou v ruke absolvovali krátku prechádzku centrom Liptovského Mikuláša. Počasie nám prialo a aj preto sme si deň bez školy užili. 
    • viac
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403