• ŠKOLSKÝ ROK - 2022/2023:

    Číslo účtu ŠJ:                    SK 02 8180 0000 0070 0033 2517

    Platba stravného je možná len bezhotovostne, prevodom na účet!


    POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. - 20. AUGUSTA 2022 - STRAVA ZA SEPTEMBER:

    • stravník z I. stupňa ZŠ - 28,20 €  - t.j. 20 x 1,21 + 4 (režijný poplatok)
    • stravník z II. stupňa ZŠ- 30,- €  - t.j. 20 x 1,30 + 4 (režijný poplatok)
    • stravník z 8G- 30,-  €  - t.j. 20 x 1,30 + 4 (režijný poplatok)
    • stravník z BS- 32,20 €  - t.j. 20 x 1,41 + 4 (režijný poplatok)

    Ďalšia mesačná platba je v rovnakých výškach. Odporúčame nastaviť trvalý príkaz od augusta 2022 do mája 2023. V správe pre prijímateľa je nutné uviesť variabilný symbol, ktorý je pridelený každému stravníkovi. Zobrazí sa Vám v aplikácii EDUPAGE v časti PLATBY.