• Vedúca: Mgr. Jarmila Zoričáková

     Čas:      13.35 - 15.35 (utorok)

     Miesto: učebňa č. 200 

     Činnosť tohto krúžku je zameraná na prácu a zdokonaľovanie sa vo vektorovej grafike.