• 1992

    V júni uvedeného roku pri štvorročnom gymnáziu vzniklo gymnázium s osemročnou dĺžkou štúdia, ktoré už od svojho vzniku bolo zamerané na vyučovanie cudzích jazykov. Prvým cudzím jazykom s pomerne vysokou hodinovou dotáciou bol nemecký jazyk, čo iste ovplyvnila existencia slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie na škole. V prvom školskom roku 1992/1993 v dvoch triedach osemročného gymnázia bolo vzdelávaných 64 žiakov. Žiaci boli prijímaní na základe prijímacích pohovorov zo slovenského jazyka a matematiky po úspešnom ukončení 4. ročníka ZŠ.

    Z priestorových  a organizačných dôvodov bolo  osemročné gymnázium spočiatku umiestnené na ZŠ  Ul. Dostojevského v Poprade. 

    2008

    Osemročné gymnázium sa presťahovalo na Ulicu mládeže, vznikla Spojená škola,  Dominika  Tatarku 4666/7, Poprad, ktorej súčasťou sa stala aj základná škola s projektom integrácie pre telesne postihnuté deti .

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403