• Vedúci: PhDr. Daniela Škurlová

     Čas:      13.45 - 14.45 utorok

                   13.45 - 14.45 streda

     Miesto: učebňa č. 232

     Činnosť tohto krúžku je zameraná na zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku zábavnou formou - tvorbou prezentácii, projektov, návštevou filmových predstavení.