• Názov školy: Spojená škola
     Adresa školy: Ul. Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
     www www.ssdtpp.sk
     IČO školy: 42083788  
     DIČ školy: 2022668340  
     E-mail: skola@ssdtpp.sk Spojená škola, Dominika Tatarku, Poprad
       slavkovska.d@ssdtpp.sk      4-ročné gymnázium
       dikantova.m@ssdtpp.sk 5-ročná bilingválna sekcia
       selepova.v@ssdtpp.sk 8-ročné gymnázium
       lesko.p@ssdtpp.sk základná škola
     Tel. kontakt: 052/7721663 Ul. Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
       052/7730551 Ul. mládeže 2350/7, Poprad
       052/7721076 Ul. mládeže 2350/7, Poprad - prepájanie do kabinetov