• Zástupcovia do rady rodičov

    •  

     Do rady rodičov v školskom roku 2020/2021 boli zvolení títo zástupcovia:

     Mgr. Radovan Ilavský, MBA - predseda RR

     Trieda

     Meno a priezvisko

       Prima  A

     Adriana Kovalčíková

       Prima  B

     Magdaléna Michlíková

       Sekunda A

     Martina Benková

       Sekunda B

     Denisa Blašková

       Tercia A

     Lucia Bartošová

       Tercia B

     Ing. Peter Štrbian

       Kvarta A

     Renáta Pikorová

       Kvarta B

     Ing. Jozef Králik