• TRIEDA ROKA V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

    Aj v tomto školskom roku  prebiehala súťaž  TRIEDA ROKA. Žiaci základnej školy a osemročného gymnázia prostredníctvom žiackeho parlamentu prejavili záujem o túto súťaž po dobrých skúsenostiach z minulých rokov. Predbežné hodnotenie tried môžu sledovať žiaci na nástenkách umiestnených na chodbách  školy. Boduje sa čistotu triedy, výzdobu triedy, poriadok pri skrinkách, zber papiera a zápisy  v klasifikačnom hárku, ako aj  prospech v jednotlivých triedach.


    8-ročné gymnázium

    NovemberCelkový počet bodovNástenka/čistota triedyPoriadok pri skrinkáchZber papieraÚspechy v súťažiach
    Prima A     
    Prima B     
    Sekunda A     
    Sekunda B     
    Tercia A     
    Tercia B     
    Kvarta A     
    Kvarta B     
         

    TRIEDA ROKA V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

    Víťazná trieda osemročného gymnázia:

    Tercia A - počet získaných bodov - 570 - tr. uč. Mgr. Martina Nesládeková

    VÝHERCOM BLAHOŽELÁME !!!    TRIEDA ROKA V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

    Víťazná trieda osemročného gymnázia:

    Prima B - počet získaných bodov - 560 - tr. uč. Mgr. Eva Legátová

    VÝHERCOM BLAHOŽELÁME !!!

    Ostatné výsledky:

    2. miesto - Kvarta A - 558 bodov, 3. miesto - Prima A - 552 bodov, 4. miesto - Sekunda B - 522 bodov, 5. miesto - Tercia A - 520 bodov, 6. miesto - Tercia B - 482 bodov, 7. miesto - Kvarta B - 406 bodov, 8. miesto - Sekunda A - 404 bodov    TRIEDA ROKA V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

    Víťazná trieda osemročného gymnázia:

    Prima A-  počet bodov 559 - tr. uč. Mgr. Martina Nesládeková

    Osobitne sme odmenili sladkou odmenou triedu SEKUNDU B za vždy vzorne upratanú triedu  a výzdobu v triede.


    TRIEDA ROKA V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015

    Naši žiaci sa posledný deň školského roka 2014/2015 netešili iba na vysvedčenie a prázdniny, ale aj na vyhodnotenie súťaže o najlepšiu triedu roka. Najlepšou triedou na ZŠ sa stala 8.ZA s počtom bodov 490 a za 8-ročné gymnázium sa stala trieda Sekunda B s počtom bodov 608. Víťazi boli odmenení tortou, ktorá im veľmi chutila.